10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1. Aşağıdakilerden hangisi lirik anlatımda kullanılmaz ? (5 puan)
A) Mecaz anlamlı sözcükler
B) Öznel ifadeler
C) Zıt anlamlı sözcükler
D) Doğrudan bilgi aktaran ifadeler
E) Soyut anlamlı sözcükler

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı ilerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle
Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan
2. Bu parçada, aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır? (5 puan)
A) Destansı anlatım
B) Betimleyici anlatım
C) Öğretici anlatım
D) Açıklayıcı anlatım
E) Öyküleyici anlatım

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır? (10 puan)
A) Beni ne diye arıyorsunuz ki?
B) Bu elbiseleri hangi parayla aldın?
C) Burada tembel tembel ne oturuyorsun?
D) Bu kalemin kime ait olduğunu biliyor musunuz?
E) Hangisini daha çok beğendiniz?

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem rivayet bileşik zamanla çekimlenmiştir? (10 puan)
A) Sen aramasan da ben seni arayacaktım.
B) Bu konuda sana da yalan söylemişlerdi.
C) Sinemaya arkadaşlarıyla mı gidecekmiş?
D) Bilemediğin soruları öğretmenine soraydın.
E) Kapıda yalnızca soyadları yazıyordu.

5. Aşağıdakilerden hangisinde iş, oluş, durum bildiren fiiller birlikte verilmiştir? (10 puan)
A) Uyumak, beklemek, sararmak
B) Solmak, ağlamak, gülmek
C) Almak, büyümek, oturmak
D) Anlatmak, sevmek, giymek
E) Çalışmak, bayatlamak, kararmak

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik zamanlı eylem kullanılmamıştır? (10 puan)
A) Koşsa da artık arkadaşlarına yetişemezdi.
B) İçlerindeki eksikliklerin tümünü giderdi.
C) Çocuk ödevini yaparken rahat bırakılmalıydı.
D) Biraz daha erken kalksaydın daha iyi olurdu.
E) Hiçbir zaman hiç kimseye boyun eğmemişti.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, farklı bir kipte çekimlenmiştir? (10 puan)
A) Kızılay’a inince postaneye de uğrarsın.
B) Şu gazeteye bir de biz bakalım.
C) Yemekten önce ellerini iyice yıka.
D) Güneş batmadan eve dönsünler.
E) Birkaç kilo da patates alın.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir, belirtili ad tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır? (10 puan)
A) Hangisinin kumaşı daha iyisine onu almamı tavsiye etti.
B) Eleştirmenlerin çoğu sanatı ve sanatçıyı yönlendirdiğini sanır.
C) Birçoğunu tanımama rağmen, bu çocuğu bir türlü hatırlayamadım.
D) Yağmurun şiddeti arttıkça eve dönme isteğim de büyüyordu.
E) Başbakanın açıklamaları bazı gazetecilere doyurucu gelmedi.

9. Aşağıdaki fiillerin kiplerini ve şahıslarını yanlarına yazınız. (15 puan)

* vermiyormuş-şimdiki z rivayeti-3.t.ş

* gitseydik-dilek şart kipinin hikayesi-1.ç.ş.

* tekrarlayayım-istek kipi-1.ç.ş

*anlamalısın-gereklilik kipi-2.t.ş.

*pişirsinler-emir kipi-3.ç.ş
10. Aşağıdaki filleri verilen karşılıklarına göre karşılarına çekimleyiniz. (15 puan)

*yaz- duyulan g.zamanın şartı-2.t.ş-olumsuz-yazmamışsan

*sevin- emir kipi-1.ç.ş.- yok

*gör- dilek şart kipinin hikayesi-3.ç.ş.-görseydiler

*yüzdür- geniş z.rivayeti-3.t.ş-olumsuz -yüzdürmezmiş

*sulandır- şimdiki z.-2.ç.ş.-olumlu-soru-sulandırıyor musun

Diğer Yazılılar:

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-dil-ve-anlatim-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-dil-ve-anlatim-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-dil-ve-anlatim-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]