Aralık Ayı Matematik Zümresi

aralık ayı matematik zümresi 2014
aralık ayı matematik zümresi

20…-20…. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARALIK AYI MATEMATİK/GEOMETRİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI NO: 3

TOPLANTI TARİHİ: 26.12.2014

TOPLANTI YERİ: ÖĞRETMENLER ODASI

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış yoklama

2. Öğrenme Etkinliklerinin uygulanması değerlendirilmesi yapılan çalışmalar

3. Sınav analiz raporunun değerlendirilmesi

4. Öğrenci başarısını artırmak için alınacak tedbirler

5. Kapanış

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1. Yapılan yoklamada Okul Matematik Zümre Başkanı …………………. ve Matematik Öğretmeni ………………………………. ve Okul Müdürü …………………………….. katılmıştır.

2. Okul matematik öğretmeni …………………………………… 9/A sınıfı öğrencilerinin okula adapte süresinin dikkate alınarak daha fazla temele ve detaya inmek koşuluyla müfredata uygun olarak dersi işlediğini buna karşın sınıfın yarısına yakınının Matematik dersi temeli olmadığını ve başarıyı önemli ölçüde etkilediğini ayrıca bu öğrencilerin matematiğe olan ilgisinin asgari düzeyde olduğunu söyledi.

Yazılı sınavlardan önce genel bir tekrar yapıldığına ders saatleri dışında ek çalışma yapıldığını fakat katılımın çok düşük seviyede olduğunu söyledi. Bu sebeple yazılı sınav notlarının da oldukça düşük olduğunu ve akabinde yapılan tekrar sınavında da yine başarının oldukça düşük olduğunu söyledi.

Diğer sınıflarda ise genel olarak başarının sağlandığını ve öğrenme eksikliklerinin giderilmeye çalışıldığını belirtti.

Okul matematik öğretmeni …………………………. 10. sınıflarda matematik/geometri dersi anlamında büyük ölçüde temele dayalı konu eksiği olduğunu ilk haftadan itibaren öğrencilerin hazırbulunuşluk düzelerini artırmak için bir önceki yıllara ait matematik dersi müfredatına yer verdiğini buna rağmen başarının düşük olduğunu söyledi.

9. sınıf öğrencilerinin de yine okula adaptasyon sürecinin oldukça uzadığını ve matematik temelinin çok zayıf olduğunu yapılan ilk yazılı sınavında başarının istenenden düşük olduğu için bir tekrar sınavı yaptığını ve hazırlanan soruların ilköğretim (ortaokul) seviyesinde olduğunu ve ancak istenen başarıya ulaşıldığını söyledi.

Diğer sınıflarda genel olarak beklenen başarı seviyesinde olmamakla birlikte istenen düzeyde olduğunu söyledi.

3. ………………………………. sınav analiz raporları zümre toplantı tutanağına ek olarak sunulmuş olup, 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencilerinin yeterli başarı seviyesine ulaşamadıkları tespit edildi. Bunun en önemli sebebinin öğrencilerin matematik dersine duyduğu ilgisizlik ve SBS matematik netlerinden de anlaşılacağı üzere ilköğretim temelinin alınmamış olmasıdır dedi.

4. ……………………….  11 ve 12. sınıf öğrencilerinin Geometri dersinde  altyapı eksikliklerinin oldukça fazla olduğunu bu öğrenme eksiklilerini gidermek için  temel geometri dersini müfredata paralel olarak konuları işlediğini ve başarıyı bundan dolayı artırdığını ifade etti. …………………………. 11/C sınıfı öğrencilerinin  matematik dersinde gayet başarılı bir grafik sergilediğini konuları müfredata uygun olarak işlediğini ve öğrenci seviyelerinin beklenilen düzeyde olduğunu ifade etti

…………………………………. ise aynı şekilde özellikle geometri dersinde ders esnasında ek çalışmalara yer verdiğini ve başarıyı artırmak için hassasiyetle ders işlediğini söyledi.

…………………………………… buna ek olarak sınavlardan önce her sınıf seviyesi için ders saatleri dışında matematik/ geometri dersi hazırlık çalışmalarına yer verildiğini ve sadece 9. sınıf öğrencilerinin pek katılım göstermedikleri ifade etti.

5. Okul Müdürümüz ……………………………………….. iyi dilek ve temennilerle toplantıyı kapattı.

 

 

………………………..                                  …………………….                                             ……………………………..

Matematik Öğretmeni                                 Ders Öğretmeni                              Matematik Öğretmeni

 

 

…………………..

Okul Müdürü