2014-2015 Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

2014-2015 6. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı
2014-2015 6. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 1. yazılı

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. Her soru 5 puan

 

1-İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Bunların başında tarım, hayvancılık, maden ve sanayi ürünlerinin üretimi gelir.

Buna göre, insanlar hayatlarını devam ettirebilmek için yaptığı faaliyetlerin tamamına aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?

  1. A) Tarımsal faaliyet B) Ekonomik faaliyet C) Sanayileşme   D) Hayvancılık

 

2- Gazneli Sultan Mahmut’un türk islam tarihine en büyük etkisi ne olmuştur. 

  1. A) Düzenli ordu kurması
  2. B) Hindistanda islamiyeti yayması
  3. C) Türk diline sahip çıkması
  4. D) Bütün dillere hoşgörüyle davranması

 

3-Aşağıdakilerden hangileri doğal kaynaklarımızdan değildir?

  1. A) ormanlar            B) turizm               C) madenler              D) sular

 

 

Tıkla indir