201-2017 2. Sınıf Sene Başı Zümresi

……………………… İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………

2…09.2016

2016-2017 Eğitim öğretim yılı 2. Sınıflar 1.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı, 2…09.2016 Salı günü saat 15.00’da öğretmenler odasında aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

…………………….

2-A Sınıf Öğretmeni                                           2-B Sınıf Öğretmeni

GÜNDEM MADDELERİ :

 1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
 2. Bir önceki eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi
 3. Eğitim-öğretim programları incelenmesi ve ortak bir anlayış oluşturulması.
 4. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulması ve bunların çözüm yolları aranması.
 5. Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanması.
 6. Meslekî eserlerin ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi.
 7. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenmesi ve alınacak önlemlerin kararlaştırılması.
 8. Öğretim yöntem ve metotlarının belirlenmesi.
 9. Kullanılacak araç-gereçlerin belirlenmesi.
 10. Yapılacak gezi, gözlem ve incelemelerin belirlenmesi.
 11. Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanması.
 12. E-Okul ile ilgili konuların görüşülmesi.

Zümrenin tamamını Word dosyası olarak indirmek için tıklayın.