Yazım Ve Noktalama İşaretleri Testi Çöz 2. Sınıf Türkçe

1. Hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?

A) Eyvah elimi kestim B) Saatini çok beğendim C) Nereye gidiyorsun

2. Hangisi cümledir?

A) gidiyoruz B) balık C) yolculuk
3. “Şoför……………….oldukça ………………… sürüyordu.” ifadesinde noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?

A) taksiyi-dertli B) otobüsü-dikkatli C) arabayı-kesin
4. Hangisi yanlıştır?

A) Cümlede gereksiz kelime kullanabiliriz.

B) Cümlenin ilk harfi büyük yazılır.

C) Her cümlenin sonuna nokta konulmaz.
5. “Yatarken televizyonu kapatmayı unutma!“ cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?

A) ne zaman B) neyi C) nasıl
6. “ Kazağını ( ) gömleğini ( ) pantolonunu güzelce yıkadı ( )” bu cümlede parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A) (,) (.) (?)

B) (,) (,) (?)

C) (,) (,) (.)

7. Hangi cümlenin sonuna noktalama işareti yanlış konulmuştur?

A) Hava kararmadan dönmelisin? B) Yarın erkenden yola çıkmalıyız. C) Yaşlı kadın ağlamaya başladı.

8. Hangisinin ilk harfi daima büyük yazıl-malıdır?

A) köpek B) karabaş C) kedi
9. Hangisi hem hece hem de kelimedir?

A) gül B) mavi C) yarım
10. Hangisi sözlükte önce gelir?

A) kelebek B) kapı C) kitap
11. “Ödevlerini yaptın mı” tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

A) ( ! ) B) ( ? ) C) ( . )
12. Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır?

A) Türk’lük B) Türkiye’de C) Türkçe’nin
13. “Hey Berat( ) Bu gün okula gelecek mi-sin( )” tümcesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gel-melidir?

A) ( , ) ( ! ) B) (! ) ( . ) C) ( ! ) ( ? )

14.”Ders zili çaldı mı, çok sevinirdik” tümcesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir?

A) Soru işareti (? ) B) Ünlem işareti (!) C) Nokta (.)
15.”Eee, yeter artık” tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?

A) Ünlem işareti (!) B) Nokta (.) C) Soru işareti (? )
16. “Kitaplarımı defterlerimi kalemimi pergelimi cetvelimi ve silgimi çantama yerleştirdim.” tümcesinde kaç tane virgül kullanmak gerekir?

A) 1 B) 2 C) 4
17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna nokta (.) konması gerekir?

A) İstanbul’a kar mı yağdı B) Konuyu hiç anlamaz olur muyum C) Hangi kitaba baksak acaba
18. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna nokta(.) konulmalıdır?

A) Öğretmen dedi ki B) Test parasını getirdin mi C) Okulumu çok seviyorum
19.”Yetişin, boğuluyorum” tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

A) Soru işareti(? ) B) Nokta(.) C) Ünlem işareti(!)