Eş Anlamlı Kelimeler Testi 2. Sınıf Türkçe

1- Alfabemizde bulunan ünlü harfler hangileridir aşağıya yazalım.
…… – …….. – ……. – ……… – ……. – …….. – ……. – …….

2- ‘’Bugün hava çok yağmurlu ‘’ cümlesinde kaç tane ünsüz harf bulunmaktadır ?
a- 8 b- 29 c- 12

3- ‘’ Annem pazardan iki kilo mandalina almış. ‘’ cümlesi kaç kelimeden oluşmuştur?
a- 6 b- 12 c – 21

4- ‘’ Ben ülkemi çok seviyorum. ‘’ cümlesi kaç heceden oluşmuştur ?
a- 4 b- 9 c- 21

5- Alfabemizin sekizinci harfi hangisidir ?
a- f b- g c- ğ

6- ‘’ koltuk , vinç , asma , saman ‘’ kelimelerini sözlük sıralamasına göre sıraladığımızda en sonda yer alacak olan kelime hangisidir ?
a- saman b- koltuk c- vinç

7- İki ünsüz bir ünlü harften oluşan 3 tane kelime yazalım.
1- …………………………………….. 2- ……………………………………. 3- ………………………………..
8- İhtiyar kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?
a- genç b- dede c- yaşlı

9- Kırmızı kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
a- Kırmızı elbisemi çok seviyorum.
b- Ben 2. Sınıfta okuyorum.
c- Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağım.

10- Aşağıdaki kelimelerin hangisinin eş anlamlısı yanlış yazılmıştır ?
a- Beyaz – Siyah b- Talebe – Öğrenci c- Doktor – Hekim

11- Aşağıdaki yere ‘’mektep’’ kelimesinin eş anlamlısını yazınız ?
……………………………………………….

12- Aşağıdaki yere ‘’tutsak’’ kelimesinin eş anlamlısını yazınız ?
…………………………………………………..

13- Aşağıdaki yere ‘’beyaz’’ kelimesinin eş anlamlısını yazınız ?
………………………………………………………

14- Tabiat kelimesinin eş anlamlısı hangisidir ?
a- ağaç b- dünya c- doğa

15- Rüya kelimesinin eş anlamlısı hangisidir ?
a- uyku b- düş c- hayal