2017-2018 2. Sınıf Matematik Sınıf Defterine Yazılacak Kazanımlar

  1. Sınıf 1.Dönem Matematik sınıf defteri kazanımlar
18 EYLÜL  Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder.
19 Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder.
20 Verilen bir çokluktaki nesne sayısını tahmin eder; tahminini sayarak kontrol eder.
21 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirti
22 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar.
25 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar.
26 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar.
27 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar.
28 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar.
29 100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar.
2 EKİM Tek ve çift doğal sayıları kavrar.
3 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar.
4 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar.
5 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar.
6 100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.
9 100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.
10 Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır.
11 Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır.
12 Çevresindeki simetrik şekilleri bulur ve simetriyi geometrik yapılar ve modeller üzerinde açıklar.
13 Çevresindeki simetrik şekilleri bulur ve simetriyi geometrik yapılar ve modeller üzerinde açıklar.
16 Toplamları 100’e kadar olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
17 Toplamları 100’e kadar olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
18 Toplamları 100’e kadar olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
19 Toplamları 100’e kadar olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
20 Toplamları 100’e kadar olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
23 Toplamları 100’e kadar olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
24 Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
25 Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
26 Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
27 İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
30 İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
31 İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
1 KASIM 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.
2 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.
3 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.
6 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.
7 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.
8 Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur.
9 Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur.
10 Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur.
13 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.
14 Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
15 Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
16 Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
17 Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
20 Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
21 Zihinden toplama işlemi yapar.
22 Zihinden toplama işlemi yapar.
23 Zihinden toplama işlemi yapar.
24 Zihinden toplama işlemi yapar.
27 Zihinden toplama işlemi yapar.
28 Zihinden toplama işlemi yapar.
29 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar
30 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar
1 ARALIK Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar
4 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar
5 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar
6 Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar
7  

 

 

 

Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 10 DERS

8
11
12
13
14
15
18
19
20
21 Kuruş ve lira arasındaki ilişkiyi fark eder.
22 Değeri 100 lirayı geçmeyecek biçimde farklı miktarlardaki paraları karşılaştırır.
25 Değeri 100 lirayı geçmeyecek biçimde farklı miktarlardaki paraları karşılaştırır.
26 Paralarımızla ilgili problemleri çözer.
27 Paralarımızla ilgili problemleri çözer.
28 Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, çetele ve sıklık tablosu şeklinde düzenler ve şekil grafiği oluşturur.
29 Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, çetele ve sıklık tablosu şeklinde düzenler ve şekil grafiği oluşturur.
2 OCAK Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, çetele ve sıklık tablosu şeklinde düzenler ve şekil grafiği oluşturur.
3 Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak basit tablolar oluşturur ve yorumlar.
4 Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak basit tablolar oluşturur ve yorumlar.
5 Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak basit tablolar oluşturur ve yorumlar.
8 Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama, çıkarma ve karşılaştırma işlemi gerektiren problemleri çözer.
9 Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama, çıkarma ve karşılaştırma işlemi gerektiren problemleri çözer.
10 Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır.
11 Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır.
12 Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer.
15 Nesneleri standart araçlar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karşılaştırır.
16 Nesneleri standart araçlar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karşılaştırır.
17 Kütle ölçü birimiyle ilgili problemleri çözer.
18 Kütle ölçü birimiyle ilgili problemleri çözer.
19 Kütle ölçü birimiyle ilgili problemleri çözer.

 

 

  1. Sınıf 1.Dönem Matematik sınıf defteri kazanımlar
5 ŞUBAT Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamını açıklar.
6 Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamını açıklar.
7 Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamını açıklar.
8 Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamını açıklar.
9 Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamını açıklar.
12 Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.
13 Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.
14 Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.
15 Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.
16 Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.
19 Çarpma işleminde 1 ve 0’ın etkisini açıklar.
20 Çarpma işleminde 1 ve 0’ın etkisini açıklar.
21 Çarpma işleminde 1 ve 0’ın etkisini açıklar.
22 Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer.
23 Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer.
26 Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer.
27 Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer.
28 Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer.
1 MART Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer.
2 Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer.
5 Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.
6 Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.
7 Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.
8 Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.
9 Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.
12 Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.
13 Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
14 Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
15 Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
16 Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
19 Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
20 Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
21 Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
22 Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
23 Verilen bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.
26 Verilen bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.
27 Verilen bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.
28 Verilen bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.
29 Verilen bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.
30 Verilen bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.
2 NİSAN Pay, payda ve kesir çizgisini, kullanılan örnekler üzerinden açıklar.
3 Pay, payda ve kesir çizgisini, kullanılan örnekler üzerinden açıklar.
4 Pay, payda ve kesir çizgisini, kullanılan örnekler üzerinden açıklar.
5 Pay, payda ve kesir çizgisini, kullanılan örnekler üzerinden açıklar.
6 Şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır.
9 Şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır.
10 Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini tanır.
11 Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini tanır.
12 Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer.
13 Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer.
16 Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder.
17 Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder.
18 Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya  büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder.
19 Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya  büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder.
20 Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
24 Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
25 Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.
26 Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.
27 Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.
30 Kuralı tek işlem gerektiren sayı örüntüsünü genişletir.
2 MAYIS Kuralı tek işlem gerektiren sayı örüntüsünü genişletir.
3 Kuralı tek işlem gerektiren sayı örüntüsünü genişletir.
4 Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki ‘eşitlik’ anlamını fark eder.
7 Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki ‘eşitlik’ anlamını fark eder.
8 20’ye kadar olan sayılarla toplama veya çıkarma işlemi gerektiren problemlerdeki çokluklar arasındaki cebirsel ilişkileri sözel olarak ifade eder.
9 20’ye kadar olan sayılarla toplama veya çıkarma işlemi gerektiren problemlerdeki çokluklar arasındaki cebirsel ilişkileri sözel olarak ifade eder.
10 20’ye kadar olan sayılarla toplama veya çıkarma işlemi gerektiren problemlerdeki çokluklar arasındaki cebirsel ilişkileri sözel olarak ifade eder.
11 20’ye kadar olan sayılarla toplama veya çıkarma işlemi gerektiren problemlerdeki çokluklar arasındaki cebirsel ilişkileri sözel olarak ifade eder.
14 Standart olmayan farklı uzunluk ölçü birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar.
15 Standart olmayan farklı uzunluk ölçü birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar.
16 Standart uzunluk ölçme araçlarını tanır ve kullanım yerlerini açıklar.
17 Standart uzunluk ölçme araçlarını tanır ve kullanım yerlerini açıklar.
18 Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer.
21 Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer.
22 Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder.
23 Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder.
24 Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü birimleriyle, uzunluk modelleri oluşturur.
25 Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü birimleriyle, uzunluk modelleri oluşturur.
28 Uzunluk ölçü birimi kullanılan problemleri çözer.
29 Uzunluk ölçü birimi kullanılan problemleri çözer.
30 Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir
31 Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir
1 HAZİRAN Dakika-saat, saat-gün, gün-hafta, gün-hafta-ay, ay-mevsim, mevsim-yıl arasındaki ilişkiyi açıklar.
4 Dakika-saat, saat-gün, gün-hafta, gün-hafta-ay, ay-mevsim, mevsim-yıl arasındaki ilişkiyi açıklar.
5 Dakika-saat, saat-gün, gün-hafta, gün-hafta-ay, ay-mevsim, mevsim-yıl arasındaki ilişkiyi açıklar.
6 Zaman ölçü birimleriyle ilgili problemleri çözer.
7 Zaman ölçü birimleriyle ilgili problemleri çözer.
8 Zaman ölçü birimleriyle ilgili problemleri çözer.

 

Belkız DEVECİ

Kurtköy İlkokulu