Ritmik Sayma Problemleri 2. Sınıf Matematik

Mert, her gün 4 tane çiçek toplamaktadır. Yaren’e ablası her gün 4 çubuk vermektedir.
6 gün sonra kaç çiçek toplamış olur? Yaren’in 4 gün sonra kaç çubuğu olur?
15’ ten sonra 3’er ileri saydığında 4. Sayı 22 den başlayıp 2’şer ileri sayarken 5. Sayı kaçtır? kaçtır?
30 dan başlayıp 3’er geri sayarken 4. Sayı 4’ten başlayıp 4’er ileri sayarken 7.
kaçtır? sırada hangi sayı vardır?
Ali, her gün 3 tane çilek yemektedir. Ali, 6 gün Murat, her gün 5 tane domates
sonra kaç çiçek yemiş olur? Toplamaktadır. 8 gün sonra kaç çiçek
toplamış olur?

Ritmik Sayma Problemleri 2. Sınıf Matematik

1) 15’ten ileriye doğru 3’er ritmik sayarken dördüncü saymada söylediğimiz sayı kaçtır?
2) 14‘ten başlayarak ileri doğru 2’şer sayarken altıncı saymada söylediğimiz sayı kaçtır?
3) 4’ten başlayarak ileriye doğru 4’er sayarken beşinci saymada söylediğimiz sayı kaçtır?
4) 7‘den başlayarak ileri doğru 2’şer sayarken sekizinci saymada söylediğimiz sayı kaçtır?
5) 6‘dan başlayarak ileri doğru 3’er sayarken beşinci saymada söylediğimiz sayı kaçtır?
6) 11‘den başlayarak ileri doğru 4’er sayarken altıncı saymada söylediğimiz sayı kaçtır?
7) 5‘ten başlayarak ileri doğru 5’er sayarken dokuzuncu saymada söylediğimiz sayı kaçtır?
8) 14‘ten başlayarak ileri doğru 5’er sayarken üçüncü saymada söylediğimiz sayı kaçtır?
9) 10‘dan başlayarak ileri doğru 10’ar sayarken sekizinci saymada söylediğimiz sayı kaçtır?
10) 26‘dan başlayarak ileri doğru 10’ar sayarken dördüncü saymada söylediğimiz sayı kaçtır?