2. Sınıf Matematik Onluklar ve Birlikler

1- Aşağıdaki doğal sayıların onluk ve birliklerini yazalım.
17 = ………….onluk ve …………birlikten oluşmuştur.
26 = ………….onluk ve …………birlikten oluşmuştur.
33 = ………….onluk ve …………birlikten oluşmuştur.
41 = ………….onluk ve …………birlikten oluşmuştur.
52 = ………….onluk ve …………birlikten oluşmuştur.
65 = ………….onluk ve …………birlikten oluşmuştur.
78 = ………….onluk ve …………birlikten oluşmuştur.
89 = ………….onluk ve …………birlikten oluşmuştur.
90 =………….onluk ve …………birlikten oluşmuştur.
8 = ………….onluk ve …………birlikten oluşmuştur.
10 =………….onluk ve …………birlikten oluşmuştur.
5 = ………….onluk ve …………birlikten oluşmuştur.

2- Aşağıdaki onluk ve birlikleri verilen doğal sayıları yazalım
9 onluk ve 3 birlikten oluşan sayı …………‘tür.
0 onluk ve 2 birlikten oluşan sayı …………’dir.
2 onluk ve 5 birlikten oluşan sayı …………’tir.
8 onluk ve 4 birlikten oluşan sayı …………’tür.
7 onluk ve 0 birlikten oluşan sayı …………’tir.
6 onluk ve 9 birlikten oluşan sayı …………’dur.
3 onluk ve 7 birlikten oluşan sayı …………’dir.
4 onluk ve 8 birlikten oluşan sayı …………’dir.
5 onluk ve 0 birlikten oluşan sayı …………’dir.
0 onluk ve 7 birlikten oluşan sayı …………’dir
9 onluk ve 9 birlikten oluşan sayı …………’dur.
1 onluk ve 6 birlikten oluşan sayı …………’dır.
2 onluk ve 1 birlikten oluşan sayı …………’dir.
7 onluk ve 2 birlikten oluşan sayı …………’dir.