Geometri Testi 2. Sınıf Matematik

1- Aşağıdakilerden hangisi silindire benzer?
A- Top B- Elma C- Kalem

2-Aşağıdaki cisimlerden hangisi 8 köşelidir ?

cats

5- Aşağıdaki nesnelerden hangisinin kenar ve köşesi yoktur?
A-) Dolap B-) portakal C-) Kibrit kutusu

6- Bütün yüzleri birbirine eşit olan nesne hangisidir?
A-) Tavla zarı B-)Kibrit kutusu C-) Buzdolabı

7- 8 köşesi ,6 yüzü,12 kenarı olan nesne aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Silindir B-) küre C-) Küp

8- Yalnızca alt ve üst yüzleri birbirine benzeyen nesne hangisidir?

cats

9- Aşağıdaki nesnelerden hangisinin 6 yüzü vardır?
A-) Dolap B-) Soba borusu C-) Top
10- Aşağıdaki nesnelerden hangisi silindire benzer ?
A- ) Televizyon B- ) Soba borusu C- ) dolap