2017-2018 7. Sınıf Matematik Proje Ödevi Konuları

Ünlü Türk ve İslam matematikçilerinin yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili dergi ve sunum hazırlamak.

Matematik tarih şeridini hazırlamak.

Ailenizin aylık gelirlerini ve giderlerini hesaplayarak, giderlerin toplam giderler içindeki paylarını yüzde olarak hesaplamak. Bunu daire, çizgi ve sütun grafiği şeklinde çizmek.

Üçgen ve dörtgen çeşitlerini çubuklar ile(çıta) pano üzerinde hazırlamak.

Peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerini ve bu şeklin sağladığı avantajları araştırmak. Arı dışında geometrik şekiller oluşturan hayvanları araştırmak.

Okul maketini yapmak ve hangi geometrik şekillerin kullanıldığını açıklamak.

Amiral battı oyununun koordinat sistemi ile ilişkisini sınıf içerisinde sunmak.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Matematik Proje Ödevi Konuları 2017-2018

6. Sınıf Matematik Proje Ödevi Konuları 2017-2018

8. Sınıf Matematik Proje Ödevi Konuları 2017-2018

2017-2018 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Konuları

Toplumda görülen iletişim çatışmalarına örnekler bulma…

İletişim çatışmaları ile ilgili bir senaryo yazma ve sınıfta oynama

Dünden bugüne iletişim aletleri resimli kitapçık hazırlama

Herhangi bir kurumdan BİLGİ EDİNME

Türkiye Nüfus Haritası Çizimi

Ülkemizde bugüne kadar yapılan Nüfus sayımlarının grafik tablosu

Üstün Dökmen “Küçük Şeyler” kitap incelemesi

KURULUŞ film izleme ve eleştirisini yapma

Seçilecek bir olaydan tarih gazetesi yapma

Coğrafi Keşifler Haritası

Tarih boyunca önemli buluşlar kartpostal hazırlama

Çocuk Hakları ile ilgili bir afiş hazırlama

Buluş kartları hazırlama

Coğrafi Keşifler Posteri hazırlama

Rönesans posteri hazırlama

Reform posteri hazırlama

Sanayi İnkılabı posteri hazırlama

Divan teşkilatı posteri hazırlama

Ahilik-posteri hazırlama

Divan teşkilatı poster

Osmanlı ordusu poster

Seçilecek herhangi bir şehrin 1927-2000 arası nüfus grafiğini hazırlama

Türkiye’de bulunan dünya ortak miras eserleri poster hazırlama

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Konuları 2017-2018

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Konuları 2017-2018

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi Konuları 2017-2018

2017-2018 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Konuları

Bir sinema afişi tasarlama

Çevre Kirliliği ile ilgili bir gazete tasarlama

Kütüphane kartı hazırlama

Kabartma Harita Yapma

Dünya İklim Haritası Yapma

Türkiye İklim Haritası Çizme

Bir Tarih Şeridi Hazırlama

İlkçağda Anadolu’da Kurulan Uygarlıklarla İlgili Bilgi Kartları

Türkiye Maden Haritası Hazırlama

Türkiye Tarım Ürünleri Haritası Hazırlama

Türkiye Hayvancılık Haritası Hazırlama

Türkiye Turizm Haritası Hazırlama

Türkiye Sanayi Haritası Hazırlama

Türkiye Ulaşım Haritası Hazırlama

Vergi Vermekle İlgili Bir Afiş Tasarlama

Ülkemizin İhraç ve İthal Ürünleri İle İlgili Tablo Hazırlama

Turistik Bir Bölgeyi Tanıtan Bir Reklam Hazırlama

İpek Yolu Haritası Çizme

Gazneli Mahmut Biyogrofisi Hazırlama

Divan-ı Lügatit Türk’ten Seçmeler Yapma

Çocuk Hakları Sözleşmesi Kitapçığı Hazırlama

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Kitapçığı Hazırlama

Türk-İslam Büyükleri posteri hazırlama

Selçuklu Devletleri haritası çizme

Göktürk Kitabeleri posteri hazırlama

İslam Tarihi posteri hazırlama

Tarihte imzalanmış önemli demokrasi belgeleri posteri hazırlama

KİTAP İNCELEME: KUTADGU BİLİG

KİTAP İNCELEME: DİVAN-I LÜGATİT TÜRK

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Konuları 2017-2018

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevi Konuları 2017-2018

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi Konuları 2017-2018

2017-2018 12. Sınıf Matematik Performans Ödevi Konuları

Ünlü Türk Matematikçilerinin yaşamları ve matematiğe kazandırdıkları ile ilgili pano ve sunumHazırlanması

Fonksiyonlar

Limit ve süreklilik

Türev

İntegral

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Matematik Performans Ödevi Konuları 2017-2018

10. Sınıf Matematik Performans Ödevi Konuları 2017-2018

11. Sınıf Matematik Performans Ödevi Konuları 2017-2018

2017-2018 5. Sınıf Matematik Performans Ödevi Konuları

1-Matematik dergisi hazırlama

2-Matematik gazetesi hazırlama

3- Matematik oyunu hazırlama

4- Matematik saati hazırlama

5-Çember ve çember yayı maketi hazırlama

6- Daire ve daire dilimi maketi hazırlama

7-Üçgen, paralelkenar ve kare alan hesaplama panosu hazırlama

8- Kesir takımı hazırlama

9-Üçgensel sayılar panosu hazırlama

10-Karesel sayılar panosu hazırlama

11-90-45-45 ve 30-60-90 üçgeni maketi ( ya da panosu ) hazırlama

12-Prizma ve piramit açılımları

13-Üslü sayılarla ilgili kurallar panosu hazırlama

14-Kareköklü sayılarla ilgili pano hazırlama

15-Kağıt ya da başka malzemelerle fraktal örnekleri hazırlama

16- Doğal sayılar basamak değeri modeli hazırlama

17-Cetvel ve tahta mandallarla sayı doğrusu hazırlama ( kesirler)

18- Matematik kolyesi hazırlama

19-Denk kesirler panosu hazırlama

20-Matematiksel bulmacalar hazırlama

21-Açı çeşitleri panosu hazırlama

22- Eşlik benzerlik panosu hazırlama

23- Çarkımatik hazırlama

Şunlar da ilginizi çekebilir:

6. Sınıf Matematik Performans Ödevi Konuları 2017-2018

7. Sınıf Matematik Performans Ödevi Konuları 2017-2018

8. Sınıf Matematik Performans Ödevi Konuları 2017-2018

12. Sınıf İngilizce Performans Ödevi Konuları 2017-2018

1-Book review (stage 4-5)

2-Create a short story and write

3-A detailed comparison of educated and uneducated people

4- Prepare a magazine about global warming.

5-How I spend my childhood

6-Class newspaper with articles (as a group work)

7-Plans for the future in all situations

8-Generation gap

9-Celebration customs in Turkey

10-The problems of youth in Turkey.

11-Prepare a radio programme that will take two hours. Choose a topic and plan the programme. Record programme on a cassette or CD.

12- Imagine that you are a teenager, a businessman/woman, a famous artist, scientist or astronaut who has been kidnapped.

a)You are taken to a number of places. Keep a diary of the incidents that occured. Choose the cities and countries you are taken to. Compile some information about the places and events and integrate this in your diary entry for each country. Describe them in detail.

b) Describe an account for your feelings and reactions when you encounter strange and unexpected things.

c)Include some details about how you were transported from one place to another

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2017-2018 9. Sınıf İngilizce Performans Ödevi Konuları

2017-2018 10. Sınıf İngilizce Performans Ödevi Konuları

2017-2018 11. Sınıf İngilizce Performans Ödevi Konuları

11. Sınıf İngilizce Performans Ödevi Konuları 2017-2018

1-Find a poem, a short story and a song that all have the same theme. Discuss how the theme is dealt with, expresse and viewed in the poem, song or story. Explain each text with your own views, comments and criticism.

2-Atatürk and youth

3-You are alone on an island. Write a diary for a week. Describe what happened and how you felt.

4-Prepare a school magazine

5- Prepare a magazine about harmful addictions.

6-Book review. (stage 3-4)

7- Create a short story and write

8-Prepare a questionnaire about superstitions in Turkey, find out which people have superstitions about, origins of them and effects on people.

9-Plans for the future in all situations.

10- Situational dialogues

11– Prepare a radio programme that will take two hours. Choose a topic and plan the programme. Record programme on a cassette or CD.

12-Imagine that you are a teenager, a businessman/woman, a famous artist, scientist or astronaut who has been kidnapped.

a)You are taken to a number of places. Keep a diary of the incidents that occured. Choose the cities and countries you are taken to. Compile some information about the places and events and integrate this in your diary entry for each country. Describe them in detail.

b) Describe an account for your feelings and reactions when you encounter strange and unexpected things.

c)Include some details about how you were transported from one place to another.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2017-2018 9. Sınıf İngilizce Performans Ödevi Konuları

2017-2018 10. Sınıf İngilizce Performans Ödevi Konuları

2017-2018 12. Sınıf İngilizce Performans Ödevi Konuları

10. Sınıf İngilizce Performans Ödevi Konuları 2017-2018

1- Prepare puzzles

2- Prepare a teenage magazine

3-Dream an adventurous holiday

4-Write a diary for three weeks

5-Write an article expressing your opinion about changes in the future

6-Plants (Trees-Flowers)

7-Prepare a questionnaire about social life in city and interview at least twenty people and write a

detailed report.

8-Demonstration ( They will create, act out and record a video)

9-Film Project: Your favorite films, actors and actresses. What do you know about them? Tell the

stories of your favorite films.

10-Planning a tourist guide of your city and region

11-Book review. (stage 2)

12-Prepare an album (sports,sightseeing places, how things work,stars,films,fashion,hobbies etc.)

13- Describe what you think will happen in the world of science, medicine and technology over the

next 50 years

14-Prepare a radio programme that will take two hours. Choose a topic and plan the programme.

Record programme on a cassette or CD.

15- Imagine that you are a teenager, a businessman/woman, a famous artist, scientist or

astronaut who has been kidnapped.

a)You are taken to a number of places. Keep a diary of the incidents that occured. Choose the

cities and countries you are taken to. Compile some information about the places and events and

integrate this in your diary entry for each country. Describe them in detail.

b) Describe an account for your feelings and reactions when you encounter strange and

unexpected things.

c)Include some details about how you were transported from one place to another.

16-Write an article imagining the advantages and disadvantages of being famous

17-Describe an important festival in your country.

18-Create and write a short story of your own.

19-Write a report about a town you think would be interesting to visit for a visit.

20-Write a letter to your friend in another country.Your friend is going to visit your country so give

her/him advice; when to come, where to go, where to stay, what to wear etc..

21-Write an article about one of the wonders of world.

22-Make an interview with a teacher or a famous people, record it.

23-Describe and record your house and region you live in.

24- Book review(stage 3- 4)

25-Write an article about superstitions.

26-Prepare an album about famous places in the world.

27-Find out phrasal verbs with go, keep, make, come. Describe them with pictures in an album.

28-Write about how you spent your childhood.

29-Prepare a job interview.

30-What are your visions of the future?

31- Prepare a radio programme that will take two hours. Choose a topic and plan the programme.

Record programme on a cassette or CD.

32-Imagine that you are a teenager, a businessman/woman, a famous artist, scientist or

astronaut who has been kidnapped.

a)You are taken to a number of places. Keep a diary of the incidents that occured. Choose the

cities and countries you are taken to. Compile some information about the places and events and

integrate this in your diary entry for each country. Describe them in detail.

b) Describe an account for your feelings and reactions when you encounter strange and

unexpected things.

c)Include some details about how you were transported from one place to another.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2017-2018 9. Sınıf İngilizce Performans Ödevi Konuları

2017-2018 11. Sınıf İngilizce Performans Ödevi Konuları

2017-2018 12. Sınıf İngilizce Performans Ödevi Konuları

9. Sınıf İngilizce Performans Ödevi Konuları 2017-2018

1- Museums (as an album) a-clothes b-money c-ancient works

2-Describe all kinds of climates in Turkey

3-Advertisements (as an album)

4-Turkish kitchen (as an album)

5-Tourism in Turkey (as an album)

6-Write a detailed article about a person

(abilities, likes, dislikes, favorite subjects, job, school life, family life, physical appearance…etc)

7-Interview someone who is living in a foreign country and record a video.

8-Ataturk’s family, educational and military life.

9-Sports (as an album)

10- Prepare a fashion magazine

11- Prepare a nature magazine

12- Prepare a radio programme that will take two hours. Choose a topic an d plan the

programme. Record the programme on a cassette or CD

13- Prepare a questionnaire about school life and interview at least twenty people from school

and write a detailed report about it.

14-Customs

15-Children games in Turkey

16-Demonstration ( They will create, act out and record a video)

17- Draw the traffic signs and write the rules say

18-Prepare a radio programme that will take two hours. Choose a topic and plan the programme.

Record programme on a cassette or CD.

19-Write a description of an animal you’re interestedin. Include a physical description and any

unusual facts.

20- Imagine that you are a teenager, a businessman/woman, a famous artist, scientist or

astronaut who has been kidnapped.

a)You are taken to a number of places. Keep a diary of the incidents that occured. Choose the

cities and countries you are taken to. Compile some information about the places and events and

integrate this in your diary entry for each country. Describe them in detail.

b) Describe an account for your feelings and reactions when you encounter strange and

unexpected things.

c)Include some details about how you were transported from one place to another.

21-Describe a typical week in the life either someone you know or a famous person.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2017-2018 10. Sınıf İngilizce Performans Ödevi Konuları

2017-2018 11. Sınıf İngilizce Performans Ödevi Konuları

2017-2018 12. Sınıf İngilizce Performans Ödevi Konuları

8. Sınıf Fen ve Teknoloji Performans Ödevi Konuları 2015-2016

Genetiği değiştirilmiş organizmalar ile ilgili poster çalışması yapınız.
Genom projesi ile ilgili araştırma yapınız. Sunum veya poster hazırlayınız.
Biyoteknoloji alanındaki son yeniliklerin araştırılması(en az 20) yapınız. Broşür hazırlayınız. Sununuz.
Kök Hücreler hakkında bilgi toplayınız. Sunum veya poster hazırlayınız.
İnsanlarda yaygın görülen kalıtsal hastalıkları araştırma yapınız.poster hazırlayınız.
Akraba evliliği ve sakıncalarını araştırma yapınız. .
Mutasyon ve modifikasyon kavramlarını aralarındaki farkları bularak ve örnekler vererek açıklama yapınız.
Kendi ailelerinin fotograflı soy ağacının oluşturunuz.
Hücrelerin çoğalmasının drama ile gösteriniz.
Modifikasyon,Seleksiyon,Adaptasyon ve Mutasyon kavramlarını kullanarak bir drama hazırlayınız.
Klonlama nedir?Nasıl yapılır?modelleyiniz.
Kalıtsal hastalıklarla ilgili doktorla röportaj ve poster hazırlayınız.
Kanser nedir?çeşitleri nelerdir? Doktorla röportaj yapınız.broşür hazırlayınız.
DNA’nın kendini eşlemesinin drama yoluyla gösteriniz. Veya modelleyiniz.
Vejetatif üremenin çeşitli bitkilerle denenmesi yapınız.
3 boyutlu DNA modeli yapınız.
Kırmızı lahana suyunun indikatör olarak kullanılması. (Bu kuşburnu, çay gibi başka maddelerle de yapılabilir) deney tasarlayınız.
Tepkimelerde ısı alış verişini gösteren bir deney tasarlama
. Gemiler su üstünde nasıl kalır? Dev buzullar nasıl oluyor da batmadan su yüzeyinde kalıyor? Bu iki olay ve benzeri olayları izah eden bilimsel verileri araştırarak bir bilgisayar sunumu hazırlama.
. Ses dalgalarının şiddetini belirleyen nedir? Ses kaynağından uzaklaştıkça neden sesi daha zor duyarız? İnsan, hayvan, araba ve uçak gibi ses çıkaran bir çok varlığın sesi neden farklıdır? Sorularını izah edebileceğiniz 3 boyutlu tasarımlardan, posterlerden ve bilgisayar sunumdan oluşan bir ödev hazırlayınız.
. Çevremizdeki yöresel çalgılar ve bunların çalışma prensipleri hakkında bilgi toplayınız.sınıfta sununuz.
Asitler , bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz.
Kimyasal bağları gösteren bir kavram haritası hazırlayınız.
Mitoz bölünmeyi modelleyiniz.
Eşeysiz üreme ile ilgili poster hazırlayınız.
Mayoz bölünmeyi modelleyiniz.
Evrim ile ilgili görüşleri araştırınız ve afiş halinde sununuz.
Sıvıların kaldırma kuvvetini gösteren bir deney tasarlayınız.
Cisimlerin yoğunluk farkından yararlanarak görsel bir model tasarlayınız.
Pascal ve Archimedes’in hayatını ve çalışmalarını araştırınız.
Katı ve sıvılarda basıncı gösteren bir deney tasarlayınız.
Farklı malzemeler kullanarak basit bir peryodik cetvel yapınız.
Peryodik cetvel ve elementler ile ilgili oyun tasarlayınız.
Peryodik cetvel tarihinin araştırılması.
Kimyasal tepkimelere örnek olabilecek tepkimeler yapınız.
Ph metre yapımı ve örneklendirilmesinin yapımı.
Kimyasalların çevreye zararları ve çevre kirliliği ile ilgili bir çalışma yapınız.
Suyun sertliği ile ilgili bir deney tasarlayınız.
Bir müzük aleti tasarlayınız.
Sesin farklı alanlardaki kullanım alanlarını araştırınız.