12. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları 2017-2018

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ 12. Sınıf Proje Görevi Konuları

1.Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmeler(Paris Karış Konferansı ve Savaş Sonrası Antlaşmalar Ve Antlaşmaların Korunması Dönemi)
2. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin kurulması ve sonrasında Orta Asya’daki Türk devlet ve toplulukları ile ilgili gelişmeleri(Sovyetler Birliğinin Kuruluşu ve Güçlenmesi,Sovyet Dış Politikası)
3. İki savaş arası dönemde Avrupa’da meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeler(Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) ,Savaş Sonrası Almanya ,Nazilerin Yükselişi)
4.İki savaş arası dönemde dünyada meydana gelen bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmeler
5.1923-1938 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının temel özellikleri(İki Savaş Arası Türk Dış Politikası)
6. Yumuşama politikası(Anlamı, Kökeni ve Ortaya Çıkışı)
7. Yumuşama dönemi ve sonrası Arap-İsrail savaşlarının sebep ve sonuçları, ve Filistin Sorunu
8. Yumuşama dönemi ve sonrası İran ve Irak’taki siyasi gelişmeler(İran – Irak Savaşının sebep ve sonuçları)
9. Yumuşama dönemi ve sonrası Türk Dış Politikası
10.Yumuşama dönemi ve sonrası Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler
11.Türkiye’nin Avrupa Birliğine Üyelik Süreci ve Bu Süreçte Meydana Gelen Gelişmeleri
12.Doğu Bloku’nun dağılmasından sonra Ortadoğu ve Afganistan’da meydana gelen gelişmeleri
Küreselleşen Dünyadaki  Türk Dış Politikası
13.Küreselleşen Dünyadaki   Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler
14.Küreselleşen Dünyada Meydana Gelen Gelişmelere Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar

9. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

10. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

11. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları