12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1- Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz. (15 p)
 Romanda olaylar,roman kahramanlarının karakter niteliklerinden doğar.( D )
 Romanda anlatıcı bizzat yazarın kendisidir.( Y )
 Tiyatro oyuncularının yüzlerinde yaptıkları değişikliklere makyaj denir.( D )
 İnsanların başından geçen acıklı olayların anlatıldığı tiyatrolara dram denir.( Y )
 Şiirde mısra sonlarındaki bir ünlü,bir ünsüz benzeşmesine yarım kafiye denir.( Y )
 Edebiyatımızın ilk romanı Şemseddin Sami’nin Araba Sevdası adlı eseridir.( Y )
 İnsanların başından geçen sevinçli ve gülünç olayları canlandıran tiyatrolara komedi denir.( D )

2-Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(10 p)

 Hikayenin yapı ögeleri………..OLAY,………..KİŞİ,…………..ZAMAN……,………..MEKAN………’dan oluşur.
 Romanda bir özelliği diğer bütün özelliklerini örten kahramanlara……..TİP…..denir.
 Tiyatro eserinde erkek oyuncuya……..AKTÖR….kadın oyuncuya……..AKTRİS…..denir.
 Tiyatroda olayın geçtiği yere…….SAHNE…..denir.
 Tiyatroda eseri sahneye koyan kimseye…..REJİSÖR….denir.

3-Trajedi’nin özelliklerini yazınız.(10 p)

 Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden alır.
 Kahramanlar Tanrıçalar ve soylu kimseler.
 Kaba söz ve davranışların sahnede gösterilmemesi.
 Üç birlik kuralına uyulması
 Çirkin olayların seyirci önünde gerçekleşmemesi

4-Deveye sormuşlar:”Neden boynun eğri?”
Deve cevap vermiş:”Nerem doğru ki…”
Yukarıdaki ifadede görülen en belirgin söz sanatı nedir?(10 p)

İNTAK

5-Ormanlar koynunda bir serin dere
Dikenler içinde sarı gül vardır.
Yukarıdaki dizelerin anlatımında hangi anlatım tekniğine baş vurulmuştur?(10p )

BETİMLEME

6-“Kuşkusuz sen de uzun bir ömür yaşamayı istiyor olmalısın.” Cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebini belirterek anlatım bozukluğunu gideriniz.(10 p)

Birbiriyle çelişen kelimelerin kullanılması.Kuşkusuz ya da olmalısın çıkarılmalı.
7-Kenar mahalleler…Birbirine geçmiş,yaslanmış tahta evler…Kiminin kaplamaları biraz daha kararmış,Kiminin balkonu biraz daha eğrilmiş,kimi biraz daha öne eğilmiş.
Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? (5 p)
A)Betimleme B)Tartışma C)Açıklama D)öyküleme E)Fantastik anlatım
8-Halk şiirinde “samimilik” olduğunu söyleyenler “samimilik”in ne olduğunu bilmiyorlar. Samimilik bir kimsenin kendi benliğini,gerçek düşüncelerini,gerçek duygularını anlatması demektir.Bu da çok zor bir iştir.Öyle herkesin elinden gelmez.ancak büyük sanat adamlarının işidir.Halk şuradan buradan öğrendiği düşüncelerle kendine aşılanan duygularla yetinir.Bunun içindir ki halk şairleri hep birbirlerinin söylediklerini söylerler.Hep o düşünceler,hep o duygular…Bunu samimilik sananlar yalnız yavanlık arayanlardır.

Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?(5 p)
A)Betimleme B)Tartışma C)Açıklama D)öyküleme E)Destansı anlatım

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem basit,hem türemiş hem de bileşik sözcük vardır? (5 p)
A) Şiirler coşkunun seline kapılarak çalaka¬lem yazılmaz.
B) Evde, sokakta, her dakika bekledim bu anı.
C) Sevgi, insanı bencillikten kurtarır; insanın duyar¬lılığını artırır.
D) Yıllardır sokağın başındaki derme çatma evde oturuyorlar.
E) Kocaman bir alana götürdü babası küçük kızı.

10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük, birden çok çekim eki almış¬tır? (5 p)
A) Edebiyat da resim de bale de aynı ruhu taşır.
B) Park yerini yine bizim komşular kapmış.
C) Söz verdi, yarın mutlaka bize gelecek.
D) Dolabın kapağı bir çivi ile tutturulmuş.
E) Yine de öğretmenimiz sizi görmek istiyor.

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” sözcüğü türce ötekilerden farklıdır? (5 p)
A) O bir yıldızdı, çevresine mavi bir ışık yayan.
B) Seni o günlerin hatırı için bağışlıyorum.
C) Bir o, bir ben kalmıştık koca salonda.
D) Yine de o, öteki kitaplardan daha iyiydi.
E) O, yalnız bu tür hastalıklarda kullanılıyor.

12-Kimi de gün ortası yanıma sokuluyor.
I
En çok güz ayları ve yağmur yağınca
II
Alçalır ya bir bulut, o hüzün zamanında
III
Uzanıp alıyorum, kimse olmuyor.
IV
Solgun bir gül oluyor dokununca.
V
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğer¬lerinden farklıdır? (5 p)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iye¬lik eki kullanılmamıştır? (5 p)
A) Gördüğümüz her rüyayı kahvaltı masa¬sında anlatırdık.
B) Şiiri etkili kılan da işte bu içten gelen coşkun söyle¬yiştir.
C) Bu alanın tam orta yerine insana benze¬yen bir taş dikmişler.
D) Birikmiş paranızı bu işte kullanmayı dü¬şündünüz mü?
E) Çiçeklerim, kitaplarım ve ben; bundan daha güzel ne olabilir?

Diğer Yazılılar:

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-dil-ve-anlatim-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-dil-ve-anlatim-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-dil-ve-anlatim-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]