Lise 3 Kimya 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1. Aldehitlerin izomerleri olan fonksiyonel grubun ismini yazınız. (Keton)

2. Aldehitlerin verdiği reaksiyonları yazınız.
> Yanma
> Yükseltgenme
> İndirgenme
> Katılma
> Polimerleşme

3. Aldehit ve ketonlardan hangileri tollens ve fehling ayıracı ile reaksiyon verir Aldehit

4. Asetonun kullanıldığı alanlardan bazılarını yazınız.
> Yağları, reçineleri,plastik ve selülöz türevlerini çözer
> Boya sanayinde çözücü olarak kulanılır
> Renksiz, hoş kokulu, çok iyi bir çözücüdür

5. Karbon ile hidrojenden oluşan bileşiklere ne ad verilir? Hidrokarbon

6. İzomerliği tanımlayınız.
Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı yapılara izomer denir.

7. Karbonlar arasında çift bağ bulunduran organik maddeye ne ad verilir? Alken

8. 0,2 molü 14.4 gram gelen alkanın molekül formülü nedir? 0,2 mol14,4 gramCnH2n+2 = 72formül = C5H12
1 molx gram12n+2n+2 = 72
x =72 gramn = 5
9. Aktiflik nedir? Tanımlayınız.
Metallerin elektron verme ametallerin elektron alma kabiliyetine aktiflik denir.

10. Moleküller arası bağları yazınız.
> Dipol-dipol bağı
> Van der walls bağı
> Hidrojen bağı
> Ağ örgülü kovalent bağ
> Metal bağı

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/lise-1-kimya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Kimya 2. dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/lise-2-kimya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/lise-4-kimya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

11. Sınıf Kimya 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

lise 3 kimya 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
lise 3 kimya 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

1. Aldehitlerin izomerleri olan fonksiyonel grubun ismini yazınız.
Keton

2. Aldehitlerin verdiği reaksiyonları yazınız.
 Yanma
 Yükseltgenme
 İndirgenme
 Katılma
 Polimerleşme
3. Aldehit ve ketonlardan hangileri tollens ve fehling ayıracı ile reaksiyon verir
Aldehit

4. Asetonun kullanıldığı alanlardan bazılarını yazınız.
 Yağları, reçineleri,plastik ve selülöz türevlerini çözer
 Boya sanayinde çözücü olarak kulanılır
 Renksiz, hoş kokulu, çok iyi bir çözücüdür
5. Karbon ile hidrojenden oluşan bileşiklere ne ad verilir?
Hidrokarbon

 

Tıkla tamamını indir