2016-2017 11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Proje Ödevi Konuları

11. SINIFLAR :T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ PROJE KONULARI
1-Trablusgarp Savaşı Sunusu
2-Balkan Savaşları Sunusu
3-Çanakkale Savaşları Sunusu
4-Mondros Ateşkes Antlaşması Sunusu
5-Wilson İlkeleri ve Paris Barış Konferansı Sunusu
6-Kurtuluş Savaşı Öncesi Genelgeler ve Kongreler Sunusu
7- Kurtuluş Savaşı’ndaki Cepheler Haritası’nın Hazırlanması
8- İlk TBMM’nin açılması ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Sunusu
9-Ermeni Sorunu,1915 Olayları ve Kurtuluş Savaşı’nda Ermenilerin Faaliyetleri ile ilgili araştırma yapılarak metin hazırlanması.
10-Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplarla ilgili sunu hazırlanması.
11-Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplarla ilgili sunu hazırlanması.
12-Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplarla ilgili sunu hazırlanması.
13-Ekonomi Alanında Yapılan İnkılâplarla ilgili sunu hazırlanması.
14-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
15-II. Dünya Savaşı’nın nedenleri, savaşın gelişimi ve sonuçları ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
16-II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’de çok partili hayata geçiş ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
17- İstiklal Mahkemeleri
18- Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
19- Atatürk’ün Hayatı ve Kişilik Özellikleri
20- Lozan Barışı
21- Bütün Yönleri İle Kuva-i Milliye
22- Kurtuluş Savaşında Kayseri
23- Cumhuriyet döneminde Türk dış siyasetinin ana ilkeleri nelerdir? Ülkemizi tehdit eden iç ve dış tehditler
24- Irak ve Musul sorunları
25- Sakarya Savaşı ve Türk İstiklal mücadelesi içerisindeki yeri ve öneminin incelenmesi.
26- Çok partili hayat ve Cumhuriyet Halk Fıkrası’nın Türk siyasi hayatındaki yerinin incelenmesi.
27-Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı,
28-Sakarya Meydan Muharebesi,
29-Cumhuriyet dönemi kadınlara verilen haklar,
30-Atatürk ilkelerinden birisi,
31-Cumhuriyet yönetimi ile diğer yönetimler arasındaki farklılıklar
32-Harf İnkılâbı
33-Atatürk İlkeleri.
34-Milli Mücadelede Türk Kadını konulu Pano Hazırlanması
35-Milli Mücadele Komutanları konulu Takvim Hazırlanması
36-Kuva-yi Milliye Kahramanları Konulu Takvim Hazırlanması