11. Sınıf Coğrafya Proje Ödevi Konuları 2017-2018

. Dünyadaki su kaynakları ve kullanım alanlarını araştırma

•Su döngüsü hakkında araştırma yapma

•Atmosfer döngüsü (azot ve oksijen) nedir araştırması

•Dünya üzerindeki su kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için ne gibi projeler geliştirile bilir.

•Gelişmiş ve geri kalmış ülkelerin nüfus politikalarını genel olarak karşılaştırınız

•Doğal kaynakların kalkınmamıza etkilerini araştırma

•Türkiye de arazi kullanımı hakkında araştırma yapma

•Türkiye de doğal afetler ve korunma yolları nelerdir.

•Teknolojik gelişmeler ve ortaya çıkan Coğrafi sorunlar neler olabilir.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Coğrafya Proje Görevi Konuları 2017-2018

10. Sınıf Coğrafya Proje Görevi Konuları 2017-2018

12. Sınıf Coğrafya Proje Görevi Konuları 2017-2018