2018-2019 11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı

7. Fosil yakıtların yanması sonucu çıkan gazların oluşturduğu dumanın sisle karışmasıyla aşağıdaki kirlenme türlerinden hangisi meydana gelir?

A)Los Angeles tipi hava kirlenmesi
B)Radyoaktif Kirlenme
C)Su Kirlenmesi
D)Toprak Kirlenmesi
E)Londra tipi hava kirlenmesi

8. Aşağıdaki ülkelerden hangisi elektrik enerjisi üretiminin yarıdan fazlasını nükleer enerjiden karşılamaktadır?
A)Japonya B)İngiltere C)Fransa D)Hindistan E)ABD

9. Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan maddi(somut) unsurlardandır?

A) Örf ve adetler B) Dil C) Ahlak kuralları
D)Dünya görüşü E)Simgeler