11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1. Aşağıdakilerden hangisi, tüketimin üretimi etkilediğini gösterir?
A) Sanayinin geliştiği bölgelerde nüfusun artması
B) Sulama olanaklarının artmasıyla tarımsal verimin artması
C) Gelir düzeyinin artmasıyla birlikte tüketimin de artmaya başlaması
D) Taş kömürü yataklarının çevresinde metal sanayinin gelişme göstermesi
E) Yağ sanayinde mısırın kullanılmaya başlanmasının Çukurova’da mısır tarımını yaygınlaştırması

2.Bir ülkede nüfus miktarının yıllara göre sürekli azalması aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
A) Tarım ürünleri tüketim miktarını
B) Nüfus yoğunluğunu
C) Kişi başına düşen millî geliri
D) Yerleşme tiplerini
E) Demografik yatırımların miktarını

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın

Diğer Yazılılar:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-cografya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-cografya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-cografya-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

11. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

2014-2015 11. sınıf coğrafya 2. dönem 1. yazılı
2014-2015 11. sınıf coğrafya 2. dönem 1. yazılı

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

  1. Çin’de ailelerin birden fazla çocuk yapmamaları istenmekte, birden fazla çocuğu olan ailelerden ek vergiler alınmaktadır. Buna karşılık Fransa’da ailelerin çok çocuk sahip olmaları devlet tarafından teşvik edilmekte, çok çocuklu ailelere çocuk yardımı yapılmaktadır.

Bu durum, Çin ve Fransa’nın aşağıdakilerden hangisi yönüyle farklı olmalarının bir sonucudur?

  1. A) Yüz ölçüm B) İklim koşulları C) Tarımsal üretim
  2. D) Nüfus artış hızı E) Nitelikli iş gücü sayısı

 

 

  1. Biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı birçok faktör vardır. Yapılan araştırmalara göre başta insan kaynaklı faktörlerin etkisi ile günümüzdeki tür kayıpların geçmişe göre bin ile 10 bin kat fazla olduğu ortaya çıkmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörlerden biri değildir?

  1. A) Akarsuların sanayi atıkları ile kirletilmesi
  2. B) Orman arazilerine yerleşim alanlarının açılması
  3. C) Sanayileşme ile hava kirliliği ve küresel ısınmanın artması
  4. D) Tarım alanlarının bilinçsiz ilaç ve suni gübre kullanımının yaygınlaşması
  5. E) Volkanik patlamaların etkisiyle ormanlarda yangınların meydana gelmesi

 

Tıkla tamamını indir