10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

SORULAR

SORULAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PUANLAMA 10 5 10 10 10 20 10 5+5 5 10

S-1   Mesnevi türünün Türk  edebiyatındaki yeri ve önemi  nedir?  Aşk, din , savaş ve ahlak konusunda yazılmış mesnevilere sanatçıları ile birlikte örnek veriniz.

 

S- 2   , Semai, Türkü  İlahi nazım biçimleri  özel  bir ……………………… ile  söylemeleri bakımından benzerdir.

 

S-  3   Halk  hikayelerinin yapısı, içeriği, anlatımı hakkında bilgi vererek  halk hikayelerinden iki eserin adını belirtiniz.

 

S-4  Şarkı   nazım biçimi ile  tuyuğ nazım biçimini karşılaştırıp ünlü rubai ve tuyuğ yazarlarına örnek veriniz.

 

S-5  Aşağıdaki cümlede boş bırakılan  yerleri  uygun ve  doğru şekilde tamamlayınız.

 

Gazeller  ……………………………… ölçüsü ile yazılır,  …………………………..  beyitten oluşur. ilk beyitine…………………………. denir     ve …………………, ……….. , ………………………….., ……………………………………  ,……………………………………………. Konuları işler.

İslamiyet Öncesi Destansı Türk edebiyatında ölüm konusunu işleyen şiirlere……….……………    Divan Edebiyatında ….…………………… Halk Edebiyatında ise………………………………………. denir.

 

S-6 Aşağıdaki boşlukları uygun ve  doğru bir şekilde doldurunuz.

Nazım Biçimi Bağlı Olduğu Edebiyat Geleneği  Tema Nazım birimi ve Sayısı Türün  En büyük Şairi
  İlahi  

 

Kaside  

 

 Rubai  

 

 Terkib–i Bent
 Nefes  

 

 

S-7   Aşağıdaki  cümlelerin karşına yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y”  yazınız.

  • Şarkı, Türklerin türkü türünden esinlenerek  divan edebiyatına kazandırdığı  nazım biçimidir. (   )
  • Makâlât Pir Sultan Abdal’ın sembolik bir öğretici eseridir. (  )
  • Öyküleme gerektiren konular mesnevi türü ile yazılır ( )
  • Divan şiirinde Arapça, Farsça ve Fransızca kelimeler ve terkipler kullnılmıştır.  (   )
  • Dede Korku Hikayeleri on iki epik  hikâyeden oluşan İslami dönem ilk destandan halk hikâyeciliğine geçiş eseridir (  )

 

S – 8   Dostı  ger  zehr-i mâr içse  olur âb- ı hayât                             Suya virsün bâğbân  gülzârı  zahmet çekmesün

            Hasmı su içse  döner elbette zehr-i mâra su                             bir gül açılmaz yüzün tek virse  min gülzâre  su

 

  1. a) Yukarıdaki beyitler kasidenin ………………………………………………….. ve…………………………………………… bölümlerinden alınmıştır. Beyitlerde ………… sesleri ile …………………… uyak yapılmıştır.  istenen özelliklerini bulup yazınız.

 

b ) İki  beyitteki en belirgin olan iki sanatı sebebiyle birlikte gösterip açıklayınız

 

S-9       Aşağıdakilerden hangisi Kasidenin konusuna göre türlerinden biri değildir?

 

  1. a) Naat b) Munacaat         c) Fahriye             d) Bahariye          e) Tevhit

 

S- 10   Fuzûlî’nin edebi kişiliği hakkında bilgi vererek nesir ve nazım türündeki eserlerinden birer örnek veriniz

 

Not: Sınav süresi bir ders saatidir. Her sorunun tam ve doğru cevabı yukarıdaki puanlama tablosunda olduğu gibidir.

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-turk-edebiyati-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-turk-edebiyati-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-turk-edebiyati-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

lise 2 türk edebiyatı 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
lise 2 türk edebiyatı 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

S-1  Halk  hikayelerinin yapısı, anlatımı hakkında bilgi vererek  halk hikayelerinden iki eserin adını belirtiniz.

 

S- 2   İlahi, Semai, türkü  nazım biçimleri  özel  bir ……………………… ile  söylemeleri bakımından benzerdir.

 

S-  Mesnevi türünün Türk  edebiyatındaki yeri ve önemi nedir? Aşk, din(tasavvuf), eleştiri (hiciv)  ve ahlak konusunda yazılmış mesnevilere   sanatçıları ile birlikte örnek veriniz.

 

S-4  Rubai   nazım biçimi ile  Tuyuğ nazım biçimini karşılaştırıp ünlü rubai ve tuyuğ yazarlarına örnek veriniz.

 

S-5  Aşağıdaki cümlede boş bırakılan  yerleri  uygun ve  doğru şekilde tamamlayınız.

 

Gazeller  ……………………………… ölçüsü ile yazılır,  Nazım birimi……………………………dir. Son beyitine…………………………. denir  ve …………………, ……….. , ………………………….., ……………………………………  ,……………………………………………. Konuları işler.

İslamiyet Öncesi Destansı Türk edebiyatında ölüm konusunu işleyen şiirlere……….……………    Divan Edebiyatında ….…………………… Halk Edebiyatında ise………………………………………. denir.

 

Tıkla tamamını indir