10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

10. sınıf tarih 2. dönem 1. yazılı 2014-2015
10. sınıf tarih 2. dönem 1. yazılı 2014-2015

 

…………………………………………………..LİSESİ DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SINAVIDIR
S O R U L A R
1. Trablusgarp Savaşı kimler arasında yapılmış ve sonunda imzalanan antlaşmanın adını yazınız.(10)
2. Balkan Savaşı sonunda kaybedilen yerleri yazınız. (10)
3. Üçlü itilaf ve Üçlü ittifak ülkelerini yazınız.(10)
4. Osmanlı devletinin I.Dünya savaşında savaştığı cephelerden 4 tanesini yazınız. (10)
5. Fransız ihtilalinin Osmanlı devletine etkisini yazınız. (10)
6. Osmanlı devletinde devlet yönetiminde tahta geçme usulleri hakkında bilgi veriniz. (10)
7. Divan üyelerinden Defterdar,Kazasker ve Şeyhülislam’ın görevlerini yazınız. (10)
8. I.Dünya savaşı sonunda Osmanlı devletinin itilaf devletleriyle imzaladığı antlaşmaların adlarını yazınız. (10)
9. Boşlukları doldurunuz.(10)
a) Osmanlı’da şehzade eğitmenlerine ………….. denirdi.
b) Osmanlı Devleti’ni ilgilendiren denizlerdeki bütün işlerin sorumlusu ve ……………… komutanı olan kişi ……………………’dır.
c) ……………………………’den sonra divana başkanlık görevini sadrazamlar yürütmüştür.
d) Osmanlı devletinde eyaletlerin yöneticisine ……………………………………..denir.
e) ……………………savaşa girmesiyle I.Dünya savaşı sona erdi.
10. Doğru ve Yanlış olarak doldurunuz. .(10)
( ) Padişahın mutlak vekili olan kişi veziriazamdır.
( ) Sanayi İnkılabı Osmanlı devletini ekonomik yönden olumlu etkilemiştir.
( ) Osmanlı devleti I.Dünya savaşına ,savaşın başından itibaren bulunmaktadır.
( ) II. Balkan savaşına Romanya’da katılmıştır.
( ) Padişahın yemek ve sofra hizmetlerinin yapıldığı oda Birun’da yer alırdı.

 

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı için Tıkla

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı için Tıkla

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı için Tıkla

12. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı için Tıkla