SORULAR 1-Hücreler niçinbölünür?(5 Puan) 2)Kromatinvekromatitarasındakifarkıaçıklayınız(5 Puan) 3)Karyokinezinevreleriniyazınızveherhangi 2 tanesiniaçıklayınız.(10 Puan) 4)Bitkihücrelerindehayvanhücrelerindenfarklıgörülenolayınınedeniileyazınız.(5 Puan) 5)Eşeysizüremeçeşitleriniyazınız (sadeceisimlerinive 1 tanesiniaçıklayınız)(15 puan) 6)Mayoz II de niçinkromozomsayısındadeğişiklikolmazaçıklayınız..(5 Puan) 7)Oogenez-Spermametagenezbiriniseçipaçıklayınız.(10 puan) 8)Biyotop,Habitat,Ekolojiknişkısacaaçıklayınız.(10

Read More