Kelime Okuma Yazma Çalışması 1. Sınıf

SÖZCÜK  OKUMA , YAZMA  ÇALIŞMASI

Sözcüklerin sonuna “ ler – lar “ ekleyerek yeni sözcükler oluşturalım , okuyalım, yazalım

el ler eller at lar  
et     an    
er     on    
il     ot    
it     mantar    
in     nar    
mil     tat    
ter     oto    
tel     not    
tere     nal    
tren     ara    
anne     arar    
nine     olta    
nane     atar    
Ali     atlar    
otel     orlon    
iner     tarla    
noter     motor    
ralli     limon    
metre     elma    
anten     mama    
terli     tartar    
iter     manto    
atlet     tonton    
minare     mala    

Hazırlayan : Kadir ERİŞGİN

CEVAP  ANAHTARI

el ler eller at lar atlar
et ler etler an lar anlar
er ler erler on lar onlar
il ler iller ot lar otlar
it ler itler mantar lar mantarlar
in ler inler nar lar narlar
mil ler miller tat lar tatlar
ter ler terler oto lar otolar
tel ler teller not lar notlar
tere ler tereler nal lar nallar
tren ler trenler ara lar aralar
anne ler anneler arar lar ararlar
nine ler nineler olta lar oltalar
nane ler naneler atar lar atarlar
Ali ler Aliler atlar lar atlarlar
otel ler oteller orlon lar orlonlar
iner ler inerler tarla lar tarlalar
noter ler noterler motor lar motorlar
ralli ler ralliler limon lar limonlar
metre ler metreler elma lar elmalar
anten ler antenler mama lar mamalar
terli ler terliler tartar lar tartarlar
iter ler iterler manto lar mantolar
atlet ler atletler tonton lar tontonlar
minare ler minareler mala lar malalar

Hazırlayan : Kadir ERİŞGİN