1. Sınıf Bulmacası

SÖZCÜK  BULMACA

Tabloda  verilen  sözcükleri  5 kere  okuyunuz. Bulmacaya soldan sağa , yukarıdan aşağı gizlenen sözcükleri bularak  boyayınız.

Mete orman mani Leman mor iri
elma Mert Emin laleli roman tart
mart motor nereli Meral mermer tren
mama minare limon noter Nermin tarla
Metin meme mantar Emine manto ara

 

l t M e t i n l t m e m e m M
r m e r m e r r t a r t t n e
L l e l m a t l a l e l i l t
e t r m i n a r e l t m n r e
m n t r e n l E t r o m a n n
a r m a n i m m r N e r m i n
n n l m o r n i l t i r i r m
t t a r l a l n n m a m a l M
o r m a n r t e m r a r a t e
l m a n t a r t l m a n t o r
t r n e r e l i r m n t r l a
m m a r t l t m o t o r n m l
n o t e r r m n r l t r r t m
M e r t n l i m o n r E m i n

1. Sınıf Türkçe Bulmacası

cats

SOLDAN SAĞA

1.Armağan 2.Bulmaya çalışmak  3.Hayvanlarla gösteri yapılan yer

4.Toka kelimesinin ünsüz harfleri-Büyük erkek kardeş

5.Bir erkek ismi

6.Numara kelimesinin kısaltması-Ceza kelimesinin ilk hecesi.

7.Başın ön tarafı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1.Hastaların tedavi edildiği yer.

2.Bir meyve

3.Geniş olmayan.

4.Olanak

5.Yazı kelimesinin ilk hecesi-Kızkardeş

6.Çıkarma işleminde azalan sayı.