2016-2017 1. Sınıf Kayıt Erteleme Dilekçesi

…………………………………….İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………………….

 

MEB Özel Kalem Müdürlüğünün 2012/20 genelgesinde belirtildiği üzere, çocuğum 30/09/2016 tarihi itibarı ile 66 ayını tamamlamış olacağından, merkezi olarak e-okul sistemine Valiliğinizce kaydı yapılmıştır.
Bu durumun ……………….… TC kimlik numaralı ……………………..’in  ruhsal ve bedensel gelişimi açısından olumsuz etkileri olacağını düşündüğümden e-okul sistemine kaydının yapılmasına muvafakat etmediğimi ve anasınıfına göndermek istediğimi bildirir. Kayıttan düşürülmesi için gereğini bilgilerinize sunarım.

11/08/2016

 

 

………………………..
Ad-Soyad
İmza

ADRES: ……………………….

Tel         : ……………………….

2016-2017 1. Sınıf Kayıt Erteleme Dilekçesi

………………………….. İLK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

BOZOVA

 

Velisi olduğum                              TC no’lu ……………………………….                           ‘in gelişiminin yetersiz olmasından dolayı 1. sınıfa kaydının  bir yıl ertelenmesini ve anasınıfına kaydının yapılmasını istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. …/09/201..

Adres

………………… Köyü

………………./………………….                                                                              Veli

……………..