2016-2017 1. Sınıf Kayıt Erteleme Dilekçesi

…………………………………….İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………………….

 

MEB Özel Kalem Müdürlüğünün 2012/20 genelgesinde belirtildiği üzere, çocuğum 30/09/2016 tarihi itibarı ile 66 ayını tamamlamış olacağından, merkezi olarak e-okul sistemine Valiliğinizce kaydı yapılmıştır.
Bu durumun ……………….… TC kimlik numaralı ……………………..’in  ruhsal ve bedensel gelişimi açısından olumsuz etkileri olacağını düşündüğümden e-okul sistemine kaydının yapılmasına muvafakat etmediğimi ve anasınıfına göndermek istediğimi bildirir. Kayıttan düşürülmesi için gereğini bilgilerinize sunarım.

11/08/2016

 

 

………………………..
Ad-Soyad
İmza

ADRES: ……………………….

Tel         : ……………………….