1. Sınıf Bulmacası

SÖZCÜK  BULMACA

Tabloda  verilen  sözcükleri  5 kere  okuyunuz. Bulmacaya soldan sağa , yukarıdan aşağı gizlenen sözcükleri bularak  boyayınız.

Mete orman mani Leman mor iri
elma Mert Emin laleli roman tart
mart motor nereli Meral mermer tren
mama minare limon noter Nermin tarla
Metin meme mantar Emine manto ara

 

l t M e t i n l t m e m e m M
r m e r m e r r t a r t t n e
L l e l m a t l a l e l i l t
e t r m i n a r e l t m n r e
m n t r e n l E t r o m a n n
a r m a n i m m r N e r m i n
n n l m o r n i l t i r i r m
t t a r l a l n n m a m a l M
o r m a n r t e m r a r a t e
l m a n t a r t l m a n t o r
t r n e r e l i r m n t r l a
m m a r t l t m o t o r n m l
n o t e r r m n r l t r r t m
M e r t n l i m o n r E m i n