Sürtünme Kuvveti Soruları 5. Sınıf Fen Bilimleri

1.Aşağıda verilen bilgilerin doğru tamamlanması için altı çizili kelimelerden uygun olanları seçerek yuvarlak içine alınız.
– Sürtünme kuvveti cismin hareket yönü ile zıt/aynı yöndedir.
– Sürtünme kuvveti hareketli bir cismin hızını artırır/azaltır.
– Su içindeki cisme etki eden sürtünme kuvvetine hava/su direnci denir.
2.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1- Sürtünme kuvveti nedir?

2-Sürtünme kuvveti nelere bağlıdır?

3-Su direnci (su sürtünmesi) nedir? Açıklayınız.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

4-Hava direnci (hava sürtünmesi) nedir? Açıklayınız.

5-Hava direncinin olumlu etkilerine 4 tane örnek yazınız.

3.Aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz. Doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini koyunuz.
1-Cisimlerin hareketini yavaşlatan ve durduran etki sürtünme kuvvetidir. ( )
2-Paraşütler tasarlanırken, hava direncinden yararlanacak şekilde yapılır. ( )
3-Hareketli bir cisme etki eden sürtünme kuvveti cismin hareket yönündedir. ( )
4-Sürtünmenin az olması yürümemizi kolaylaştırır. ( )
5-Çakıl, kum gibi pürüzlü yüzeylerdeki sürtünme kuvveti fazladır. ( )
6-Sürtünme kuvveti, cisimlerin hareket yönüne zıt yönde etki eder. ( )
7-Sürtünme kuvveti, yüzeyin cinsine bağlıdır. ( )
8-Cismin ağırlığı arttıkça cisme etki eden sürtünme kuvveti azalır. ( )
9-Hava ortamında bulunan cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine hava direnci denir.
10-Yüzey pürüzlü ise cisme etki eden sürtünme kuvveti daha azdır. ( )
4.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1- Ceren buzlu ve toprak zeminlerde yürümeye çalışıyor. Bu denemeleri sırasında buzlu zeminde kaydığını ve yürümekte zorlandığını görüyor.
Ceren’in yaptığı denemelere bakılarak yapılan,
1. Pürüzlü olan toprak zeminde sürtünme kuvveti daha fazladır.
2. Buzlu zeminde sürtünme azdır.
3.Bazı durumlarda sürtünme kuvvetinin olması hayatımızı kolaylaştır.
Yorumlarından hangileri doğrudur?
A)1 ve 3 B)1 ve 2
C)1,2 ve 3 D)2 ve 3
2- – Çakıllı Yüzey – Buz Yüzey
– Mermer Yüzey – Tahta Yüzey
Yukarıda verilen yüzeylerden hangisinde sürtünme kuvveti en fazladır?
A)Mermer yüzey B)Buz yüzey
C)Çakıllı Yüzey D)Tahta yüzey


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın