Sular coğrafyasının araştırma ve inceleme yapabilmesi için yararlandığı diğer bilimler neler olabilir?

Sular coğrafyasının araştırma ve inceleme yapabilmesi için yararlandığı diğer bilimler neler olabilir?

Dolayısıyla Sular coğrafyasının araştırma ve inceleme yapabilmesi için yararlandığı bilimler;

  • Su Bilimi – Hidroloji
  • Okyanus ve Deniz Bilimi – Oseonografya
  • Göl Bilimi – Limnoloji
  • Akarsu Bilimi – Potamoloji
  • Yer Altı Suları Bilimi – Hidrojeoloji’dir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Dünyamız dört doğal ortamdan oluşur. Litosfer, Hidrosfer, Atmosfer ve Biyosfer

Hidrosfer dünyada ki tüm su ortamlarını ifade eder. ( Suküre )

Sular coğrafyası ise hidrosferi oluşturan bu su ortamlarını ve hidrosferde meydana gelen olayları (su döngüsü, akıntılar, dalgalar) inceleyen bir coğrafya bölümüdür.

Ancak dünyamızda ki sular he kimyasal yapıları hem de bulundukları yerler itibariyle farklı özellikler gösterirler. Bu farklı su ortamlarını da birbirinden farklı bilim dalları inceler. Coğrafya da su ortamlarını incelerken bu bilimlerden yararlanır.

Dünyamızda ki suların dağılımını ve fiziksel, kimyasal, biyolojik özelliklerini inceleyen bilim dalı Hidrolojidir.

Dünyamızın yaklaşık dörtte üçü tuzlu okyanus ve denizlerden oluşur. Okyanus ve denizleri inceleyen bilim dalı ise Oseonografyadır.

Karalar üzerinde yer alan gölleri inceleyen bilim dalı Limnolojidir.

Akarsuları inceleye bilim dalı Potamolojidir.

Yeraltı sularını inceleyen bilim dalı ise Hidrojeolojidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir