Söz Sanatları Ve Anlam Olayları Testi 7. Sınıf Türkçe

7.SINIF SÖZCÜKTE ANLAM ÜNİTESİ 3. SINAV

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir kavram olan ‘’acı’’sözcüğü soyut bir anlam kazanmıştır ?
A)Pazardan aldığım biberler acıymış.
B) Lahmacun dediğin acı olmalı.
C)Gurbet acısı yüreğimi yakıyor.
D)Doktor,acı yemekleri yasakladı

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’kanat’’ sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır ?
A)Kanadı olan her hayvan uçamaz.
B)Kartal,kanadı en geniş kuştur.
C)Yavru kuşun kanadı kırılmış.
D)Oğlunu kanatları altına aldı

3) Hatırlarım mavi gözlü denizi
Kenarında bayram yeri çocuklar…
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin anlamına en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir ?
A) O gün hepimiz çok şendik.
B) Değişik olaylar yaşadık.
C) Deniz çok dalgalıydı.
D) Etrafımızda büyük bir kalabalık vardı.

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ baş ‘’ sözcüğü temel anlamıyla kullanılmıştır ?
A) Her zaman başı o çeker.
B) Başın neden ağrıyor ki ?
C) İşe en başından başlamalıyız.
D) Her zaman baş olma sevdasındadır

5)1-Tatilde babamla balık tutacağız.
2- Küçük kardeşimi araba tutuyor.
3-Ben sadece Milli takımı tutuyorum.
4-Bizim de elimiz kalem tutar.
5-Sen elinde ne tutuyorsun ?
“Tutmak” sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A)2 B)3 C)4 D) 5

6)”uzun” kelimesini aşağıdaki boşluklardan hangisine getirirsek nicel anlamlı olmaz?
A)……….saçları çok güzel.
B)………. bir yol bizi bekliyor.
C)………baktı arkamızdan.
D)………elbisesi yerlerde sürünüyor.

7) – Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yoktur?
A) Eylül, gözyaşıdır kirpiklerimde biriken.
B) Sular öyle temiz ki annemin yüzü gibi.
C) Kulaklarım komşuların ayak sesinde.
D) Sürüp giden bir yaz düşüncesidir ellerin

8) Bazı yazılarda insan olmayan varlıklara insan kimliği kazandırıldığı görülür. Buna kişileştirme denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır.
A)Babamın verdiği harçlığı üç kardeş paylaştık.
B)Simitçiden bir simit de ben aldım.
C)O toplantıda sizi ben de görmüştüm.
D)Sanki bulutlar hıçkırarak ağlıyordu

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır?
A) Gök birdenbire gri bulutlarla kaplanmıştı.
B) Dışardan rüzgârın uğultusu geliyordu.
C) Denizin üzerine gökyüzünün gri rengi yansımıştı.
D) İnsanoğlu böyle sorumsuzca davranmaya devam ederse doğa bize küsecek.

10) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde benzetme yoktur?
A) Yine, zeytinyağı gibi suyun yüzüne çıkmayı başardı.
B) Bir haftada kabak çiçeği gibi açıldı.
C) Bu saatten sonra eski defterleri karıştırmayalım.
D) Çocuklar bekçiyi görünce çil yavrusu gibi dağıldılar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.