Sosyal ve kültürel değişimin aile kurumu üzerindeki etkileri

Sosyal ve kültürel değişimin aile kurumu üzerindeki etkileri neler olabilir? Tartışınız.

Yaşadığımız hayatın içerisinde etrafımız ile iletişim kurmamız sosyal düzenimizi oluşturur. Bu sosyal çevre ve sosyal düzenimiz içerisinde benimsemiş olduğumuz her bir geleneksel fikir kültürümüzü aktarmaktadır. Sahip olduğumuz geleneklerimiz, yaşayışımız, inancımız ve olaylara bakış açımız kültürü yansıtır.

Toplum olarak düşünüldüğünde de bireysel olarak düşünüldüğünde de muhakkak ki toplumların ve ailelerin sosyal hayat içerisinde benimsemiş oldukları bir kültürel düzen bulunmaktadır. Bu sosyal ve kültürel düzene aykırı bir hareket olarak görülebilecek yeni çıkan değişiklikler ve çağın bir sonraki çağa aktarılması ve sürekli olarak durmadan ilerleyişi bu düzende farklılıklara sebep olacaktır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Yeni gelen her bir nesil ve sürekli olarak ilerleyen sistemin getirmiş olduğu farklılıklar aile kurumunu da doğrudan etkilemektedir. Aile kurumunda başlayan etkilenmeler kişisel anlamda bireyleri de etkilemeye devam edecektir. Bireylerin etkilenimlerinden kaynaklı olarak da aile kurumu içerisinde önceden benimsenmiş herhangi bir kavram, kültür ya da geleneksel fikir değişime uğrayabilir. Tam da bu noktada yeniliklerin aile kurumu üzerindeki farklılıkları ve değişimleri yaşanan ailede bazen olumlu bazen olumsuz olarak etkilenim gösterebilir.

Bu cümleden şunu anlayabiliriz ki; bu tarz sosyal ve kültürel değişimler aileleri muhakkak ki etkilemektedir. Fakat etkilenme boyutu, ailenin yeniliği kabullenişi noktasında farklı olmaktadır. Herhangi bir ailenin sistemi içerisindeki kültürel ve sosyal düzen tamamı ile değişirken ve bu olumlu karşılanırken, başka bir ailede yaşanan bu değişim olumsuz olarak bireylere sirayet edebilir.

Bundan kaynaklı olarak yaşanan değişiklikler bireylerin hayata bakış açılarını değiştirecektir. Yaşanan değişikliklere direnen ailelerde bireysel olarak kırılmalar yaşanabilir. Aile içerisinde çatışmalar ortaya çıkabilir veya kabullenmeler sonucunda da o değişiklik tamamı ile ailenin hayatına dahil olabilir. Kültürel olarak yozlaşma yaşanabilir. Gelenekler unutulup görmezden gelinebilir. Bu tamamen ailenin sosyal ve kültürel düzende yaşanan değişikliklerin içsel kabullenişi ile ilgili bir süreçtir.

Bir cevap yazın