Sosyal ve kültürel değişimin aile kurumu üzerindeki etkileri neler olabilir?

Sosyal ve kültürel değişimin aile kurumu üzerindeki etkileri neler olabilir? Tartışınız.

Sosyal ve kültürel değişimler aile kurumunu direk olarak etkiler.

 

Aile toplumun en küçük birimidir. Toplum da ailede bireylerden oluşur. Toplumun her hangi bir kesiminde meydana gelecek olan değişiklikler aileye yansır. Aynı şekilde aile yapısındaki değişikliklerde direk olarak toplumu etkiler. Sosyal ve kültürel değişimler iyi yönde olursa aile bundan olumlu olarak etkilenir. Değişimler kötü yöndeyse, aile olumsuz yönde etkilenir. Sosyal ve kültürel değişimler insanla, bireyle, toplumla alakalıdır. Toplum değişiyorsa aile değişir, aile değişiyorsa tolum değişir. Peki, o zaman değişimin kaynağı nedir? Günümüzde değişimin kaynağı teknolojidir.

 

Teknolojik yenilikler bizleri daha farklı kültürlerle, toplumlarla iletişim ve etkileşim haline getirmiştir. Özellikle iletişimin bu denli geliştiği ve günlük hayatımızda vazgeçilmez parçamız haline gelen cep telefonları ve mobil cihazlar ile farklı bir dünya yaratıldı. Gerçek olmayan, sanal bir dünya. Bu denli hızlı iletişimin, bilgiye bu kadar hızlı ulaşmanın pozitif etkilerini yadsıyamayız. Ancak hayatımıza giren “sosyal medya” toplumda yozlaşmalara ve olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Bu durumda aile kurumunu yıpratmaktadır. Tabi bu çağda sonsuz iletişim imkânlarını ve sosyal medyayı öcü gibi görmek de çağın dışında kalmak olur. Önemli olan teknolojik gelişmeleri yerinde kullanabilmek, yenilikleri benimserken dozunu ayarlayabilmektir. Yeniliklere, sosyal ve kültürel değişimlere ayak uydururken kendi kültürel geçmişimizi, gelenek ve göreneklerimizi unutmamalıyız. Değerlerimizi bir kenara atmadan, yenilikleri kucaklayabilmeyi öğrenmeliyiz. Sosyal ve kültürel değişimlerin aile kurumunu, ailenin de toplumu değiştireceğini unutmamalıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.