Size göre günümüzde bilimin gelişmesinde Aydınlanma Çağı’ndaki gelişmelerin nasıl bir etkisi olmuştur?

Size göre günümüzde bilimin gelişmesinde Aydınlanma Çağı’ndaki gelişmelerin nasıl bir etkisi olmuştur? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

18. yüzyılda aklın öncelik aldığı bir anlayış benimsenirken, felsefede ve bilimde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerin yaşandığı dönem Aydınlanma Çağı olarak adlandırılmıştır. Aydınlanma Çağı’nın yaşanmasına neden olan iki olay Rönesans ve Reform’dur. Bu hareketlerin getirdiği fikirsel yeniliğin başka bir aşamaya geçişi Aydınlanma Çağı ile olmuştur. Bu dönemde oluşan felsefi düşüncenin kaynağı da Rönesans’taki düşünce tarzı ve 1600lü yıllardaki felsefi anlayış olmuştur.Bilimin günümüzdeki öneminin ve gelişmesinin temeli Aydınlanma Çağı’ndaki anlayışın etkisi önemlidir. Bu süreçte, gözlem yapmaya ve deney faaliyetlerinin önem kazanmaya başlamasıyla, bilimin gelişmesi hızlanmıştır.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Aynı zamanda, bilim dallarında yeni düşünce akımlarının ortaya çıkışı da günümüzdeki bilim dünyasının şekillenmesinin temelini oluşturmuştur. Toplumla, insanla, tarihle, doğayla, siyasetle, ekonomiyle ilgili ortaya atılan yeni düşünceler sadece 18. yüzyılı etkilemekle kalmamış, geleceği de şekillendirmiştir ve şekillendirmeye devam etmektedir. Ayrıca, Aydınlanma Çağı’nda yaşanan gelişmeler, Sanayi İnkılabı’nın yaşanmasına zemin hazırlamıştır.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın