Sizce ötanazinin yasal olup olmamasında sadece doktorların veya hastaların görüşü yeterli midir? Niçin?

Sizce ötanazinin yasal olup olmamasında sadece doktorların veya hastaların görüşü yeterli midir? Niçin?

Ötenazi dediğimiz şey; hayati faaliyeti gösteren her türlü canlı varlığın ya da insanın yaşamsal faaliyetlerin de onarılamaz bir sorun görüldüğünde kişinin isteği ile yaşamsal faaliyetlerini son veriş işine bu ad verilir.

Bunun kararını vermek yasalarca kişiye bırakılmış olsa bile yine sadece doktorun ya da hastanın görüşünün alarak bu işlemi gerçekleştirmek pek de doğru bir tercih değildir. İnsanlar bu dünya üzerinde belli bir amaç için bulunduklarını ve kendilerini yaratan bir Allah’ın bulunduğunu bilir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bu sistematik içerisinde Allah’ın kurallarını çiğnemeden bu düzende var olabilmeyi gerçekleştirebilmek önemlidir. Bu yönden düşündüğümüzde ötenazi dediğimiz uygulamanın sadece doktor ve hastaların kendi görüşlerine göre yasal hale gelmesi pek de uygun bir karar değildir.

Dinimizce hoş görülmeyen ötenazinin sadece hastanın isteği doğrultusunda yapılıyor oluşu da yine kafaları karıştıran ve durup bir kere daha düşünülmesi gereken bir konudur. Doktorlar genellikle kendi içinde bulundukları doktorluk sistematiğinin getirmiş olduğu kurallarca bu bir fikre varabilir. Böyle düşünüldüğünde sadece doktorluk mesleği içerisinde var olan kavramlardan yola çıkarak verilmiş bir karar olacaktır.

Sadece doktorların ve doktor camiasının görüşlerine göre alınabilecek bir karar pekte etik bir karar olamaz. Bunu hasta yönüyle de düşünebiliriz. Hasta doktorun bu fikrine karşı çıkabilir. Fakat doktor bunu verdiği için ve yasalar bunu kural olarak belirlediği için kabul etmek zorunda kalabilir.

Bu da pek insani olarak düşünüldüğünde etik olmaz. İnsan benimsemiş olduğu her türlü değeri düşünerek böyle bir karara varmalıdır ve genel olarak da bunu yasallaştırmak ya da kurallar koyarak zorunlu hale getirmek de doğru bir tutum olmaz.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın