Sizce edebiyat olmadan gerçekleşemeyecek güzel sanat dalları nelerdir?

Sizce edebiyat olmadan gerçekleşemeyecek güzel sanat dalları nelerdir? Niçin?

Sanat, insanı besleyen ve hayatına renk katan, kişinin duygu dünyasına hitap eden bir yaratıcılıktır. Temelinde insan sevgisi ve özgürlük olan sanat insanın olduğu her yerde ilk çağlardan beri bulunmaktadır. Mağara resimleri, antik çağa ait yapıtlar ve işlenmiş aletler vb. gibi malzemeler incelendiğinde sanatın ne kadar eskiye dayandığı anlaşılmaktadır. İnsanlarda güzel duygular uyandıran, coşku ve heyecan katan eserlere sanat eseri adı verilir. Sanat eserleri insanın duygu dünyasını ve hayal dünyasını geliştirip zenginleştirir. İnsanların kendilerini ilk çağlardan beri ifade etmesine yarayan sanatın en önemli dallarından biri ise edebiyattır. Edebiyat, dil ile gerçekleştirilen ve malzemesi dil olan güzel sanatların bir dalıdır.

Malzemesi dil olan ve güzel sanatlar içinde en soyut dal olarak geçen edebiyat onu aynı zamanda milli bir sanat dalı haline getirir. Nesilden nesile aktarılması, belirli bir kültürel miras ile yazılması ve dilin kullanımı açısından oldukça önemli bir sanat dalıdır. Edebiyat; duygu, düşünce, sevinç, aşk, korku, acı, özlem, kaygı gibi bireysel düşünceleri ve toplumsal hayattaki olayları yansıtan bir sanat dalıdır. Bu nedenle toplumun tüm sanat anlayışı üzerinde büyük etkisi vardır. Ayrıca tiyatro, sinema, müzik gibi sanat dalları belirli bir senaryo ya da söze bağlı olarak yaratıldığından mutlaka belirli bir edebi kaynak gerektirmektedir. Bu nedenle de edebiyat olmadan bu sanat dallarının hiçbiri düşünülemez.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.