Sizce aile içi ilişkilerde önem verilmesi gereken temel ilkeler nelerdir?

Sizce aile içi ilişkilerde önem verilmesi gereken temel ilkeler nelerdir?

Aile, toplumun en küçük parçasıdır. Çekirdek aile, anne, baba ve çocuklardan oluşur. Geniş aile ise anne, baba, çocuklar, dede, nine gibi akrabaların da bulunduğu ailedir. Aileleri huzurlu olan toplumlarda huzur ve barış hakimdir. Ailenin bireyleri arasında olması gereken en temel ilke sevgidir. Anne babayı, baba anneyi, anne baba çocuklarını, dede nine torunlarını sevdiğinde o ailede mutluluk olur. Sevmek, duygusal bir durumdur. Fakat fiillere dökülerek gösterilebilir. Sevginin olduğu yerde kötü düşünce ve hareketler olmaz. Böylece ailenin her ferdi mutlu yaşar.

Ailede olması gereken ikinci önemli husus ise saygıdır. Saygının olmadığı yerde sevgi belli bir noktadan sonra kaybolur. Sevginin devam edebilmesi, herkesin sınırlarını bilmesi saygı ile olur. Büyüklerin yanında oturuşa dikkat etmek, yemeğe büyükler başlamadan başlamamak bir saygı göstergesidir. Çocuklar saygı gösterirken yetişkinler de çocukların duygu ve düşüncelerine saygı göstermelidir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Huzurlu ve mutlu aileler için aileyi oluşturan bütün bireylerin üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirmesi gerekir. Örneğin baba, ailenin geçimini sağlamak için çalışırken çocuklar derslerine çalışarak başarılı olmalıdır. Anne, çocuklarının güzel yetişmesi için çaba sarf ederken dede ve nine, ailenin geçmişine ve kültürüne bağlı kalmasında önemli rol oynar.

Ailenin her bir ferdi vazifesini ve sorumluluğunu yerine getirirken karşısındakilerin hak ve hukukuna riayet etmelidir. Dinimiz anne babaya öf bile demeyi yasaklamıştır. Aynı zamanda anne babaya, çocuklarına iyi yetiştirme görevi de vermiştir. Ailelerde bireyler kendi üzerine düşeni yerine getirdiğinde bütün toplumda düzen ve güzellik hakim olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir