Siz de XIX. yüzyılda yaşayan bir devlet adamı olsaydınız ekonomik ve sosyal hayat için hangi yenilikleri yapardınız?

Siz de 19. yüzyılda yaşayan bir devlet adamı olsaydınız ekonomik ve sosyal hayat için hangi yenilikleri yapardınız?

Bu dönemde yaşayan bir devlet adamının yerinde olsam; değişikleri yapabilmek için çağdaş bir birey olmam gerekirdi. Böyle bir birey olmanın yolu da dünyadaki gelişmeleri daha yakından takip edebilmekten geçiyordu. Bu takibi sağlayabilmek için dönemin dünya dili olan Fransızca’yı öğrenirdim. Çağdaş Avrupa’daki gelişmeleri takip ederek, bu yenilikleri kendi topraklarımızdaki insanları gelenek ve göreneklerine uygun bir şekilde nasıl gerçekleştirebileceğimizi düşünürdüm. Aynı zaman yenilikleri birebir taklit etmeden halkın sosyal hayatına adapte olabilecek şeyleri hayata geçirmeye çalışırdım. Halkla alakalı bu yenilikleri yapabilmek için öncelikle maddi olarak gereken güce ulaşmamız gerekirdi. Bundan ötürü çalışmalarıma ekonomi alanından başlardım. Ekonominin güçlenmesi için üretim faaliyetlerini arttırırdım. Yeni fabrikalar açılmasını sağlardım. Yeni fabrikalar yeni iş imkanı demek olduğu için insanların refah seviyesi artardı.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

    Sosyal alandaki yenilikleri halk içinde kabul edilebilir bir şekilde yayılması için eğitimle ilgili düzenlemelere giderdim. Böylece yenilikler, çocuklar aracılığıyla ailelere de benimsetilmiş olurdu. İnsanların sosyal hayatında daha huzurlu ve daha güzel vakit geçirebilmesi için gerekli çalışmaları yapardım. Ulaşım ağını geliştirmek ve çeşitlendirmek bu çalışmalardan birisi olurdu. Sağlık alanında yapılacak iyileştirmelerle vatandaşların sağlık hizmetine daha hızlı bir şekilde ve aynı zamanda olabildiğince ucuz hatta yapabiliyorsam bedava bir şekilde sunarak ve bunu yaygınlaştırarak en temel insani haklardan olan yaşama hakkının güvence altına alırdım. Yaşama hakkının güvencesi için asayişle ilgili çalışmalar da yapardım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.