Siz de kitabın ortaya çıkış serüvenini anlatan bir hikâyeyi defterinize yazınız.

Siz de kitabın ortaya çıkış serüvenini anlatan bir hikâyeyi defterinize yazınız.

İnsanlar, başından geçen olayları bir başkasına anlatma isteği içerisinde olmuştur. İyi ya da kötü insanın başından günlük pek çok şey geçebiliyor. Ancak ne üzücüdür ki acı tecrübelerin birer ders niteliğinde olması ve ileride bir daha tekrarlanmaması adına kayda alınması uzun yıllar mümkün olmamıştır. İnsanın en doğal güdülerinden bir tanesi de başından geçenleri gelecek nesillere aktarması olmuştur. Çünkü kurulan devletler, toplumların başından geçen doğal afetler, savaşlar gibi pek çok önemli konu ileride hatırlanmalıdır. Bu hem toplumsal bellek anlamında hem de duygusal bağ anlamında önemlidir.

Yazılı dönem öncesinde sözlü olarak aktarılan pek çok hikâye ya da mit doğal olarak kaybolmuştur. Her ne kadar bazıları yazıya aktarılmış olsa da günümüze kadar gelebilen belirli düzeydedir. Bu da insanların kaydetme ve yazılarla belgeleme ihtiyacının en önemli nedenlerinden bir tanesidir. İlk olarak duvarlara şekil ve sembollerle kazınan olaylar daha sonra yazının bulunması ile kâğıtlara geçmiştir. Şu an bile hala insanlığın ilk dönemlerinden kalma mağaralarda şekil ve semboller görmek mümkündür. Bunun temelinde de geleceğe ışık tutmak ve geçmişin anımsanmasını sağlamak vardır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Kâğıda, dolayısıyla defter ve kitaba aktarılan her bir olay, hikâye geçmişin bilinme arzusundan ortaya çıkmış olmakla beraber toplumların bilincini de diri tutmaktadır. Olaylar, savaşlar, mitler ayrıca toplumların aidiyet duygusunu ve atalarına olan yakınlığı da sembolize ettiğinden önemli bir yerde durmaktadır.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın