Siyasetin olmadığı bir toplum mümkün müdür?

Siyasetin olmadığı bir toplum mümkün müdür? Tartışınız.

Siyasetin kelime anlamı devlet işlerinin yürütme ve düzenleme sanatıyla ilgili anlayış ve görüşlerdir.  Arapça kökenli olan siyaset devlet yönetimi ve devlet işlerinin yönetimi demektir. Politika ise devletin etkinliklerini amaçlarına uygun olarak düzenleme ve gerçekleştirmek demektir. Politika ve siyaset günümüzde karıştırılan iki olgudur. Bunun nedeni ise politikanın mecazi anlamıdır. Politikanın mecazi anlamı bir hedefe varmak için karşısındaki insanın ya da insanların suyuna gitme, duygularını okşama zayıf noktalarından ve aralarındaki uyuşmazlıklarından yararlanarak kendi işlerini götürme anlamına gelir ki bu yüzden ülkemizde politikacılara güven duyulmaz.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Siyaset sözcüğü ile politika sözcüğü aslında eş anlamlıdır. Ancak Siyaset kelimesi 14. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlanırken politika sözcüğü 20.yüzyıl sonrası daha çok kullanılmaya başlanmıştır. O dönemlerde üst düzeyin insanları yurttaşlık düzeyinde etkileme sanatı olarak algılanmaktaydı. Her dönemin, her toplumun etkilenme biçimleri farklıdır. Bu da farklı farklı siyaset anlayışlarının çıkmasına neden olmuştur. Krallıklar yani monarşi ile yönetilen toplumların zamanında halkı ikna etmek için zaman zaman siyasete başvurulmuştur.  Monarşilerin yıkılması, Fransız ihtilali ile birlikte ulus devletleri oluşmaya başlamış ve siyaset de bu sayede yaygınlaşmıştır. Ulus devletleri, halkın söz sahibi olmasını sağladı. Ancak bunu sağlamak için de temsilci seçmek gerekiyordu. Bu temsilci seçimleri siyasetin yaygınlaşmasına ve siyasetin bir yarış haline gelmesine neden oldu. Siyasetin etkin hale gelmesi, bu amaçla yola çıkanların sürekli vaatlerle yürümesini sağlamış ve bir çok insanın siyasete ve siyasetçiye bakış açısını değiştirmiştir. Birçok insan siyasetin ve siyasetçinin yalan dolandan ibaret olduğuna inanır. Bunun nedeni de verilen vaatlerin seçilen siyasetçiler tarafından yerine getirilmemesinden kaynaklanır.

Günümüzde birçok ülke ve birçok insan siyasetin olmadığı bir toplumda yaşamak istiyor. Ancak bunu başarmak şu aşamalarda olanaklı görünmüyor. Devletlerin yönetilme şekilleri yüzünden bu ek mümkün görünmüyor. Ancak küreselleşmeye doğru adım adım gittiğimiz bu yıllar sonrası gelecek teknolojinin de yardımlarıyla siyasetsiz bir hale gelecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir