Sistem ne demektir? Sistemli olma tutarlı olmayı gerektirir mi? Niçin?

Sistem ne demektir? Sistemli olma tutarlı olmayı gerektirir mi? Niçin?

Sistem bir bütünün parçalarını bir araya getiren genel bir kavramdır. Birbirleriyle etkileşimde bulunan ve ortak bir bütünün parçalarını oluşturan her türlü cisme bu isim verilebilir. Sadece varlık boyutunda değil fiziki alemin dışında da biz sistemlerin varlığından söz edebiliriz.

İnsanın tabiatı ve yeryüzünün oluşumu da bir sistem ölçüsünde bir araya gelmiştir. Biz de yaşadığımız evrende bir sistem içerisindeyiz.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Sistem kavramı; çok geniş ve pek çok alanda kullanılabilecek bir tabirdir. Kişilerin genel anlamda yaşadığı evrende bir sistem varken yine bu evren içerisinde bireysel olarak yaşayan kişinin de bir sistemi bulunur.

Ev içerisindeki sistem, bir ülkenin sınav sistemi, bir ülkenin ekonomi sistemi, kurallar sistemi bunların her biri farklı farklı iç dinamikleri oluşturur ve biz anlıyoruz ki sistemsel yapının bulunduğu yerlerde bir düzenden söz edilebilir. Sistemli olmak tutarlı olmayı gerektirir.

Tutarsızlık başladığında sistemde çöküşler meydana gelir. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi sistemin oluşmasının sebebi insanın hayatında bir düzen oluşturma aşamasıdır. Her bir alan kendi içerisinde bir sistematiği benimser ve bu şekilde yıllar yılı düzen devam eder. Yeni gelen her birey kendini bu sisteme adapte eder.

Sistemde yapılan oynamalar her yeni gelen kişinin oluşturulmuş ve kalıplaşmış düzenli ve tutarlı sistemi bozmasına ve tekrar bu oluşum sürecine girip başkaları tarafından benimseme aşamasında zorluklar çekilmesine ve hatta ülke çapında düşünüldüğünde ülkenin geriye yönelimli bir hareket sergilemesine sebep olabilir.

Bu yüzden sistematik yapı belli kurallar çerçevesinde bulunmak zorundadır. Kuralların ve tutarlılığın olmadığı bir sistematik düzen düşünülemez. Eğer oluşturulmuş sistemler içerisinde tutarlı davranmayan kişiler ya da tutarlı olmayan kanun maddeleri var olursa o ülkedeki doğruluk, adalet, hak ve hukuk kavramları da çiğnenmiş olur. Toplumsal düzen ortadan kalkar; ülke geriler, yine halk içerisinde huzursuzluklar ortaya çıkabilir.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın