Simyadan Kimyaya Konu Özeti 9. Sınıf Kimya

Simya; bir tür saflaştırma sanatıdır. Simya ile uğraşan insanlara, simyacı (alşimist) denir.

Pratik simyacılar, maddelerin dönüşüm yapa yapa en saf madde olan altına dönüşebileceğine inanıyorlardı.

Ezoterik(mistik) simya, insanın içine yönelmesi, saflaşması esasına dayanır. Mistik simya; İnsanların içine yönelmesiyle ölümsüzlük iksirini bulacaklarına inanırlar.

Bilinen en eski simyacı; Empedokles’tir.

Simyacılar bit tür filozoflardır.

Simyacılar deney ve bilimsel yöntem gibi belli kuralları olan bilginler değildirler.

ÖNEMLİ SİMYACILAR:

  • Empedokles (M.Ö. 483-423)
  • Demokrit (M.Ö. 460-370)
  • Aristo (M.Ö. 384-328)
  • Epikür (M.Ö. 347-270)
  • Ebu Musa Cabir ibn-i Hayyan (721-815)
  • Ebubekir Muhammed bin Zekeriya el Razi (864-923)
  • İbni Sina (980-1037)
  • Abdurrahman el Hazeni:(I.S.?-1130)
  • Albertus Magnus (Büyük Albert) (1193-1280)
  • Roger Bacon(1214-1294)

“Simyadan Kimyaya Konu Özeti 9. Sınıf Kimya” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir