Şiir Sessiz Bir Şarkıdır

Şiir sessiz bir şarkıdır sözünden ne anlıyorsunuz?

 

Şiir, sözcüklerin ve söz sanatlarının kullanılarak duygu ve düşüncelerin, ahenk içinde anlatıldığı bir türdür. Şiirde bulunan kafiyeler ve redifler bir ses uyumu yaratır. Bu da şiire bir ahenk katar. Şiir okunduğunda veya okuduğumuzda kulağımıza bir melodisi var gibi gelir. Gerçekten de bir melodisi vardır. Şiirlerde genellikle doğadan yansımalar ile de bir melodi yaratılır. Duyguların yoğun şekilde anlatıldığı, ses uyumlarının yer aldığı şiirler bir müzik eseri gibidir. Bu yüzden de şiir sessiz bir şarkı gibidir. Şarkılarda duygularımızı ahenk içinde, bir melodi ile anlatırlar.

 

Bazı şairlere göre şiirdeki sözlerin anlamlarından çok melodisi önemlidir. Seslerin uyumu ve ahengi, anlam ve düşünceden daha fazla önem taşır. Sembolizm akımına göre şiirde kullanılan sözcüklerin anlamları kapalı olmalıdır. Her okuyan kendine göre bir anlam çıkarmalıdır. Önemli olan seslerin yarattığı ahengin içindeki duyguyu hissetmektir. Bazı şairler de şiiri bir dil, lisan olarak görürler. Duyguları anlatma dili. Şiir onlar için söz ile melodi arasında, nesir ile şarkı arasındakalan bir dildir ama melodiye, şarkıya daha yakındır.

 

Bazı şiirler kafiye veya redif içermedikleri ve hatta nesir gibi yazıldıkları halde yine de insana o müzikal hissi verirler. Bu tip şiirlerde kullanılan dilde genellikle doğadan çok faydalanılmıştır. Doğadaki unsurlar; gün batımı, ay ışığı, suların şırıltısı, kuşların cıvıltısıgibi doğal ahenkten ilham alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.