Şiir dili ile nesir dili arasındaki farklardan üçünü yazınız.

Şiir dili ile nesir dili arasındaki farklardan üçünü yazınız.

Şiir dili sözcükleri gerçek anlamlarından farklı kullanan, söz sanatlarına, imgelere, anlamsal sapmalara başvuran ve sözcükleri çağırışım yapacak anlamlarda kullanmaya çalışan bir edebi dildir. Sanatsal işlevlerde kullanılan dil de denir. Coşku ve estetik ifadeyi amaç edilen eserlerde kullanılan bir dildir. Şiir dili günlük dilden farklıdır.

Nesir dili şiirdeki biçimsel özelliklerden bağımsız olarak duygu ve düşüncelerin düz ve serbest bir biçimde anlatılmasıdır. Kısaca ölçüsüz ve serbest düz yazıdır. Nesir edebiyatta şiir dışındaki tüm biçimleri içine alır. Roman, öykü, tiyatro, masal, deneme, anı, gezi yazısı ve biyografi gibi türler nesir türlerine örnektir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Şiir dili ile nesir dili arasındaki farklara örnek verilebilir. Bu farklardan birincisi şiir dilinde az kelime kullanılması ama anlam olarak fazla şey ifade etmesidir. Nesir dili ise uzun ve konuşma dili gibi doğaldır. Bu nedenle nesir dili şiir diline göre daha kolay anlaşılır. Şiir dilinde ise herkes farklı bir anlam çıkarabilir.

Aralarındaki ikinci fark, şiir dilinde ses, ritim, ahenk, duygu ve düşünce olmasıdır. Bunları okuyucuya hissettirir. Nesir dilinde ise ses, ritim, ahenk, duygu ve düşünceye gerek yoktur. Şiir dili ve nesir dili arasındaki üçüncü fark ise şiir dilinde söz sanatlarının fazla kullanılmasıdır. Nesir dilinde ise söz sanatları kullanımına fazla rastlanmaz ama azda olsa kullanıldığı yerlerde vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.