Ses Kirliliği Test 4. Sınıf Fen Bilimleri

4.SINIF FEN BİLİMLERİ SES KİRLİLİĞİ TESTİ

1) İstenmeyen ve insanı rahatsız eden seslere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Ses azlığı B)  Ses kirliliği
C)  Işık kirliliği D)  Su kirliliği
I. Sürücülerin rastgele korna çalması
II. Sanayi ve fabrikalardan çıkan rahatsız edici sesler
III. Evlerde televizyonun ve müzik aletinin sesinin fazla açılması

2) Yukarıdaki durumların hangileri gürültüye neden olur?

A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III
I. Kulak zarının zedelenmesi
II. İş veriminin yükselmesi
III. Dikkat dağınıklığının olması

3) Yukarıdakilerden hangileri ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerindendir?

A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III
I. Gürültülü bir ortamda kitap okumak, ders çalışmak anlamayı zorlaştırır.
II. Gürültülü ortamlar sinirlilik ve uykusuzluk gibi sorunlara neden olur.
III. Uzun süre gürültülü ortamlarda bulunan insanlarda işitme kaybı olabilir.

4) Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A)  I ve II B)  I ve II C)  II ve III D)  I, II ve III
* Baş ağrısı            * İşitme bozukluğu                  * Kalp atış hızında artma                    * Mide ağrısı

5)Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ses kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden olabilir?

A)  4 B)  3 C)  2 D)  1
I. Hava alanları yerleşim bölgelerinden uzak yerlere kurulmalıdır.
II. Ulaşım araçlarının çıkardığı sesi azaltmak için gerekli filtrelemeler yapılmalıdır.
III. Binalarda ses yalıtımı iyi yapılmalıdır.

6) Yukarıdakilerden hangileri ses kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemlerdendir?

A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III
I. Motorlu araçların gereksiz yere korna çalmaması
II. İş yerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü seviyesinin en aza indirilmesi
III. Okul ve sinema gibi kalabalık ortamlarda arkadaşlarımızla yüksek sesle konuşulması

7) Yukarıdakilerden hangileri ses kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemlerdendir?

A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III
Ses kirliliğinin etkisini önlemenin bir yolu da binaları ses yalıtımlı yapmaktır.

8) Ses geçişini engellemek için binaların duvarlarını aşağıdaki maddelerden hangisi ile kaplamak uygun değildir?

A) Elyaf                                 B) Cam yünü                         C) Köpük                              D) Alüminyum

 

I. Evimizdeki televizyon, radyonun ve müzik aletlerinin sesini duyabileceğimiz kadar açmak
II. Otobüs gibi kalabalık ortamlarda rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmamak
III. Tamirat, bakım ve onarım işlerini sabah erken ve akşam geç saatlerde yapmamak

9) Yukarıdakilerden hangileri ses kirliliğini azaltmak için üzerimize düşen görevlerdendir?

A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III
I. Uzun süre gürültülü ortamlarda çalışan insanlarda solunum hızında ve kalp atış hızında artma gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.
II. Ses kirliliği doğal hayatı olumsuz etkiler.
III. Ses kirliliğini azaltmak için sanayi bölgeleri gibi gürültülü mekânlar yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulmalıdır.

10) Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve III D)  I, II ve III
11) Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine neden olmaz?

A) Araba kornası            B) Kuş sesi                 C) Araç sesleri              D) İş makinaları

 

12) Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğini önlemek için yapılan uygulamalardan birisi değildir?

A) Yüksek şiddette ses çıkaran sanayi kuruluşları ve hava alanları şehir dışına kurulmalıdır.

B) Araçlardaki motor seslerini azaltıcı sistemlerin iyi çalışıp çalışmadığı sık sık kontrol edilmelidir.

C) Yol kenarlarına ağaçlandırma ya da sesi emen duvarlar yapılarak, araçların seslerinin yayılması engellenmelidir.

D) Kamyon gibi yük araçlarının şehir içine girmesini engellemek.

 

13) Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğini önlemek için alınan önlemlerden birisi değildir?

A) Ortak kullanım alanlarında yüksek seslerle konuşmamalıyız.

B) Yüksek şiddette ses çıkaran aletlerde çalışan insanlar kulaklık kullanmalıdır.

C) Yüksek seste müzik dinlenmemelidir.

D) Çok konuşmaktan kaçınmalıyız.

 

14) Uzun süre ve tekrarlı gürültüye maruz kalan insanlarda aşağıdakilerden hangisi görülebilir?

A) Görme kaybı                     B) Ses kaybı                   C) İşitme kaybı                         D) Bilinç kaybı

 

15) Aşağıdaki ortamların hangisinde ses kirliliği görülmez?

A) Orman                               B) Okul bahçesi             C) Sanayi                                  D) Otogar

 

16) Aşağıdakilerden hangisi gürültüye karşı alınacak önlemlerdendir? 
A) Gündüz dışarı çıkmamak                                         B) Sokakta kulaklıkla dolaşmak
C) Gürültülü iş yerlerini şehir dışına taşımak               D) Eğlence yerlerini kapatmak

 

7)   17) Aşağıdakilerden hangisi gürültüden uzak olmalıdır?

A)  A) Diskolar                           B) Okullar                      C) Fabrikalar                              D) Konser alanları

 

8)   18) Yerleşim yerlerine yakın yerlere fabrika kurulursa aşağıdaki hangi sorunla karşılaşılır?

A) Sel tehlikesi                     B) Deprem tehlikesi       C) Ses kirliliği                            D) Çığ tehlikesi

 

9)   I.Ses kirliliği çevrenin doğallığını bozar.         II. Ses kirliliği insan psikolojisini olumsuz etkiler.

III. Ses kirliliği dikkatimizi arttırır.

19) Yukarıdaki bilgilerden hangisi yada hangileri yanlıştır?

A) I                                       B) I,III                             C) II,III                                       D) I,II

20) Ses kirliliğinin insan ve çevreye çeşitli olumsuz etkileri vardır. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin sonucu görülmez?

A) Sinir bozukluğu                 B) Görme kaybı            C) Stres                                     D) Uykusuzluk

 

                                           Mehmet Gürdal TEKİN

“Ses Kirliliği Test 4. Sınıf Fen Bilimleri” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir