Servet-İ Fünun Edebiyatı Konu Özeti 11. Sınıf Türk Edebiyatı

Servet-i Fünun Edebiyatı(1896-1901)

Ahmet İhsan Tokgöz’’Fenlerin Zenginliği’’ Recaizade Mahmut Ekrem’in Tevfik Fikret’i getirmesi sonucu oluşan Edebiyat Dergisidir.

Bu Dönem Sanatçıları

Şiirde: Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Ali EkremBolayır, Hüseyin Suat Yalçın, Hüseyin Siret Özsever, Faik Ali Ozansoy, Süleyman Nazif, Süleyman Nesip, Ahmet Reşit Rey ve Celal Sahir Erozan.
Nesirde: Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Safveti Ziya ve Ahmet Şuayp.

Şiirde;
Biçim:Anjelnemon
Ahenk: Aliterasyon, Asonans
Kafiye: Kulak
Dil:Ağır,süslü
Ölçü: Serbeste Yakın
Konu: Hayal Hakitat,Kaçış vb.

İLK;
• Psikolojik roman: Eylül – Mehmet Rauf
• Batılı roman: Halit Ziya – Mai ve Siyah
• Mensur Şiir: Mezardan Sesler- Halit Ziya
• Sembolizm ve Parnazim’i edebiyatımıza getiren: Cenap Şehabettîn
• Fıkra yazarı: Ahmet Rasim
• Çocuk şiirleri: Tevfik Fikret / Şermin
• İstanbul’u kötüleyen şiir: Sis – Tevfik Fikret

Genel Özellikleri
• “Sanat için sanat’’
• “Kafiye kulak içindir” görüşünü benimserler.
• Şiirde olduğu gibi romanda da (devrin siyasal baskıları nedeniyle) sosyal konulardan uzak dururlar.
• Romanda, romantizmin kimi izleri bulunmakla birlikte genel olarak realizme bağlıdırlar.
• Betimlemeler gözleme dayalıdır ve nesneldir.
• Şiirde ilk defa bu dönemde konu bütünlüğü sağlanmıştır.
• Her bakımdan Avrupalılaşmak gerektiğine inanmışlar ve Batının ilim, sanat ve edebiyatından yararlanmaya çalışmışlardır.
• Yeni Zelanda hayalleri vardır.

Batı’dan Alınan Nazım Biçimleri

Sone:Kısa şiir,türkü… İki dörtlük ve iki üçlükten oluşur.
Terza-Rima: Üçer mısralık bentler ile kurulur ve bent sayısı sınırsızdır. Tek bir mısra ile sona erer. ( Dante-İlahi Komedyası , Tevfik Fikret – Şehrayin)
Triyole:10 mısralı nazım şeklidir.
Serbest Müstezat:Aruz ölçüsününyapısının bozulmasıyla oluşmuştur. Birden çok aruz kalıbı ile aynı anda yapılmasıyla oluşur.
Mensur Şiir:Düz yazı ile şiirsel söyleyişin amaçlandığı türdür. İlk örneği Boudelaine’nin Küçük Mensur Şiirler iken Türk Edebiyatında ise Halit Ziya’nın Mezardan Sesler ve Mensur Şiirler adlı eserleridir.
Mehmet Rauf: Siyah İnciler Yakup Kadri: Erenler’in Bağından

• Fransız Edebiyatında temsilcileri şair iken Türk Edebiyatında yazarlardır.

Serveti Fünun dönemi en çok tenkite(eleştiri) önem verilen dönemdir.
H.Taine ve Fauget kurucu ve temsilcileridir.
’’Hayat için edebiyat ne ise,edebiyat için tenkid odur’’

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir