Sene Sonu Değerlendirme Soruları 2. Sınıf Türkçe

2. SINIF TÜRKÇE DERSİ YIL SONU DEĞERLENDİRME TEST SORULARI

S1 . Türkçemizde bir hecede en az kaç harf bulunur ?

A. 2 B. 3 C. 1

S2 . Hangi seçenekte ünlü harflerin hepsi aynıdır ?

A. ödüllendirmek B. kıvırcık C. kalabalık

S3 . Alfabemizin 20 . harfi aşağıdakilerden hangisidir ?

A. P B. R C. Ö

S4 .Hangi sözcük sözlükte diğer ikisinden önce gelir ?

A. vatan B. şehit C. gazi

S5 . Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileri karşıt ( zıt ) anlamlıdır ?

A. ihtiyar – yaşlı B. tembel – çalışkan C. öğretmen – muallim

S6 . Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcüktür ?

A. domates B. salatalık C. sivrisinek

S7 . Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “- lık , – lik “ eklerinden birini alarak türemiştir ?

A. çelik B. sağlık C. delik

S8 . “ Yeşil …………… kırmızı otomobili alabilirsin. “ cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcük

yazılmalıdır ?

A. veya B. ama C. fakat

S9 . Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir ?

A. gel B. Ali kırmızı kalemini evde C. ver

S10 . Hangi cümlenin sonuna soru işareti koymalıyız ?

A. Arkadaşlarımı çok seviyorum B. kahvaltımı yaptım C. Kaç kalemin var

S11 . Aşağıdakilerden hangisi noktalama işareti değildir ?

A. x B. . C. ?

S12 . Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur ?

A. picama B. kıravat C. yalnız

S13 . “ Yemekte ………………. yedin ? “ cümlesinde boş bırakılan yere ne yazılmalıdır ?

A. kebap B. ne C. kuru fasulye

 

S14 . “Ulus “ sözcüğünün eş anlamlısı ( anlamdaşı ) hangi sözcüktür ?

A. devlet B. millet C. vatan

S15 . Hangi seçenekteki sözcüklerin tamamı tür adıdır ?

A. Kedi , Okul , Kapı , Samsun B. Balık , Bal , Merve , kum C. dal , sel , keser , balta

S16 . Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ad değildir ?

A. geleceğim B. keçi C. defter

S17 . Hangisinde varlığın biçimi belirtilmektedir ?

A. İki köpek B. Taze simit C. Yuvarlak masa

S18 . Hangi eylem henüz gerçekleşmemiştir ?

A. acıkmış. B. gelecek. C. oturuyor.

S19 . “ Taze ekmek aldım .” cümlesinde hangi sözcük eylem bildirmektedir ?

A. aldım B. ekmek C. taze

S20 . Hangi eylem devam eden bir eylemdir ?

A. koşuyor B. koştu C. koşacak

S21 . Hangi cümlede “ deyim “ vardır. ?

A. Kurt sürüye saldırdı. B. Kirazın içinden kurt çıktı. C. Düğünde kurtlarımı döktüm.

S22 . Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli sözcüktür ?

A. Kel B. kal C. kar

S23 . Aşağıdakilerden hangisi hem harf , hem hece , hem de sözcüktür ?

A. O B. Şu C. Sen

S24 .” ………………..yere oturdum. “ cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır?

A. Onlar B. Biz C. Ben

S25 . Aşağıdaki soruların hangisine “ evet “ ya da “ hayır “ diye cevap veremeyiz ?

A. Neden sobayı yakmadın ? B. Baban işten döndü mü ? C. Kahvaltını yaptın mı ?

NOT : Yıl boyu işlenen bütün konuları kapsar. Her soru 4 puandır.

Hazırlayan : Kadir ERİŞGİN ( 1304 )

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir