Sanatta tekniğin önemini değerlendiriniz.

Sanatta tekniğin önemini değerlendiriniz.

Sanat, insanın hayal gücü kullanarak iç dünyasının yansımalarını açığa vurma işidir. Bu bazen bir şiir olur, bazen resim, bazen de heykel… Hangi sanat dalı olursa olsun sanatçı sürekli kendini yenilemeli ve bir değişimin içinde olmalıdır. Böylece kendini daha iyi bulma sürecine girerek daha etkileyici ve kalıcı eserler bırakabilir. Sanatçının her ortaya koyduğu eser onun duygularını ve anlatmak istediklerini açığa çıkarır. Dolayısıyla her sanatçının tercih ettiği teknik diğerinden farklı olacaktır.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Sanat, genel olarak birçok alana göre çok daha hızlı bir gelişim süreci içindedir. Bu da sanatın sürekli değiştiğini ve kendini yenilediğini gösterir. Bunun günümüze kadar gelen sanat akımlarını inceleyerek görmemiz de mümkün. Bu farklılıkların oluşmasının ana sebebi, başta da belirttiğimiz gibi sanatçının iç dünyasıdır. Diğer etkenler ise, yaşadığı çevre, hayat tarzı, dünya görüşü vb.dir. Her sanatçı saydığımız bu etkiler ışığında kendine özel teknikler kullanarak sanat eserleri üretirler. Bu da ortaya eşsiz sanat eserlerinin çıkmasını sağlar ve biz bu esreleri hayranlıkla izleriz.

Sanatçının kullandığı teknikleri tam olarak bilemesek de gördüğümüz sanat esrelerinde mutlaka kendimizden bir parça buluruz. Ancak her sana eseri herekse hitap etmeyebilir. Veya her eser topuma mal olmayabilir. Sanatçının zaten böyle bir kaygısı da yoktur. O sadece kendi ruhsal dünyasında tasavvur ettiği düşünceleri eserine yansıtır ve sunar. Bu eserleri beğenenler kadar beğenmeyenler de olacaktır. Burada asıl amaç sanatçının kendine özgü geliştirdiği teknikleri kullanarak ürettiği eserlerin kıymetidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir