Şairler şiirlerinde duygularını yansıtırken tabiat unsurlarından fazlasıyla yararlanır.

Şairler şiirlerinde duygularını yansıtırken tabiat unsurlarından fazlasıyla yararlanır. Bunun sebebi sizce ne olabilir?

 

Şairler şiirlerini yazarken içinde bulundukları doğadan etkilenirler. Şiir, duyguların ve düşüncelerin bir ahenk içinde anlatıldığı bir edebi tür olarak, etkilenilmeden yazılması pek mümkün değildir. Bir buluttan da esinlenebilirsiniz, bir çocuğun gözyaşlarından da. Ama baktığınızda çevrenizi saran bir tabiat vardır. İçine doğduğunuz, içinde büyüdüğünüz. Sonra tabiat kendi başına bir esin kaynağıdır. Baharın gelişi, yağmurun yağışı, gök kuşağı, gökteki yıldızlar… Şiir, estetik içerikleri olan bir türdür. İnsan ise estetiği, güzelliği ilk olarak doğada bulur. Öyle ise şairin tabiattaki unsurları şiirinde kullanmasından daha doğal bir şey söz konusu değildir. Aynı zamanda doğa duyguları yansıtabilmek için birçok araç içerir. Doğadaki renkler, sesler, canlılık, uyanış, doğum ve ölüm gibi unsurlar duyguların anlatılması için oldukça uygun semboller oluşturur.

 

Şairler şiirlerinde anlattıkları duyguları doğal unsurlar ile somut hale getirirler. Doğadan unsurlar kullanılarak yapılan betimlemeler somut oldukları için duyguların daha anlaşılır olmasını ve zihinde canlandırılabilmesini sağlarlar. Doğadaki unsurlar, aynı coğrafyada yaşayan insanların kolaylıkla anlayabileceği semboller içerir. Eğer bir şairin istediği, topluma bir şeyler katabilmek, bir şeyler anlatabilmekse tabiat unsurlarını kullanması, anlatmak istediklerini anlatırken ona kolaylık sağlayacaktır. Doğadan seçtiği unsurlar, kişisel veya çok sınırlı bir grubun anlayabileceği sembollere göre daha anlaşılır olacaktır. Böylece de şiir amacına ulaşmış olur. Özellikle sanatın toplum yararına yapılması gerektiğini savunan sanatçılar tarafından yaşadıkları coğrafya ve kültüre ait unsurlar, anlatım kolaylığı sağlaması açısından sıkça kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.