Sağlık Temizlik Beslenme ve Yeşilay Kulübü Yıl Sonu Raporu

…………… İLKOKULU SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENMEVEYEŞİLAY KULÜBÜNÜN …..  – ….  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YIL SONU FAALİYET RAPORU

EYLÜL – EKİM – KASIM:
1. Kulüp tüzüğü hazırlanmıştır.
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrenciler belirlenmiştir.
3. Genel kurul toplanma tarihi belirlenerek toplantı yapılmıştır.
4. Genel kurulun ilk toplantısında yönetim kurulu ve denetleme kurulunun üyeleri seçilmiştir.
5. Kulüp çalışma planı hazırlanmıştır.
6. Sosyal kulüp panosu hazırlanmıştır.
7. Temizlik, sağlığa uygunluk” konulu yazı ve resimler kulüp panosunda sergilenmiştir.
8. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.

 

ARALIK – OCAK:
1. Yönetim kurulunun toplantısı yapılmış ve yapılacak çalışmalar kararlaştırılmıştır.
2. Yapılacak çalışmaların kararları alınmıştır.
3. Genel kurul faaliyetleri gözden geçirilmiştir.
4. “Sağlık, Temizlik,DengeliBeslenmekonularında kulüp panosunda yazılar sergilenmiştir.
5. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.
6. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılmıştır.

 

ŞUBAT – MART:
1. Genel Kurul toplandı.
2. Alınmış kararlar gözden geçirildi.
3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmalar karara bağlandı.
4. Sağlık ve Yeşilay konularında resim ve yazılar sergilendi.
5. “Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
6. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

NİSAN – MAYIS:
1. “Bireylerin Sağlığı ve Yeşilay ile ilgili drama etkinlikleri hazırlanıp sınıflarda gösteri yapıldı. Bilgilendirme sonuçları değerlendirildi.
2. “Türkiye’de ve Dünyada Dengeli Beslenme Konusunda Bize Düşenler ” konulu Resim ve yazılar kulüp panosunda sergilendi. Sağlık Temizlik Beslenme ve Yeşilay Kulübüolarak 23 Nisan etkinlikleri için döviz ve afişler hazırlandı. Ülkemizdeki Yeşilay Hizmetleri hakkında öğrencilere bilgi aktarıldı.
3. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
4. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

 

HAZİRAN:
1. Genel kurul toplandı.
2. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
3. Sosyal Kulüp Faaliyet Raporu oluşturulup genel kurulda okundu.
4. Yıl içinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.