Sadece deneyle ispatlanan, duyularla algılanan bilgilere inanabiliriz?” ifadesine katılıyor musunuz? Niçin?

Sadece deneyle ispatlanan, duyularla algılanan bilgilere inanabiliriz?” ifadesine katılıyor musunuz? Niçin?

Sadece deneyle ispatlanan ve duyu ile algılanan bilginin var olduğuna inanmıyorum. İnsanlar dünyaya gelişlerinde bir sebep barındırırlar. Yaradılış gayesi adı verilen bu sebep üzerine diğer varlıklardan üstün olarak dünyada var oluş serüvenini oluşturan insan, somut ve soyut bir evrenin içerisinde yaşam sürer.

Gözle görülür, el ile tutulur, hissedilebilir bir alemde bulunan insan, bunun dışında beş duyu organının herhangi biri ile algılayamadığı bir evrende var olduğunu da bilmektedir. Sadece duyular aleminden var olmayan yaşadığımız dünya, beşeri kalıplar ile ispatlanamayan inanca dayalı bir evren de içerisindedir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bizi yaradan Allah’a olan inancımız gereği kutsal kitap olan ve bizi bu dünyada doğru ve kurallı yaşamaya götüren Kur’an’ı Kerim içerisinde yazan her şey ve Allah’ın varlığı da bilimsel ölçülerle ve sadece mantık ile ispatlanamayan şeylerdir. Bu bizim hem göreceli hem de doğaüstü yani maddi ve manevi kavramların olduğu bir evrende yaşadığımızın ispatıdır.

Bu yüzden diyebiliriz ki; sadece duyularımız ile ispatlanabilen ve algılanan bir bilginin var olduğu bir yerdeyiz diyemeyiz. Dinin kendisi maneviyat ile anlaşabilen, farklı bir aleme açılan kapıdır. Her şeyi biz deney ile ya da maddi görüş alanı ile izah edemeyiz. Sadece bu tarz bilgileri kabul ederiz de diyemeyiz. Sınırsız ve olağan bir yaratılış ile var olan evren de hem somut ve ispatlanabilir hem de soyut ve manevi olarak algılanabilir bilgiler mevcuttur.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın