Ressamlar, heykeltıraşlar, müzisyenler vb. sanatçılar eserlerini ortaya koyarken edebiyatçılardan etkilenirler mi?

Sizce ressamlar, heykeltıraşlar, müzisyenler vb. sanatçılar eserlerini ortaya koyarken edebiyatçılardan etkilenirler mi? Niçin?

Edebiyat; duygu, düşünce ve hayallerin yazı ile manzum ya da mensur olarak ifade edildiği sanat dalıdır. Edebiyatın ilk ve en önemli malzemesi ise dildir. Sanat ise duygu, tasarı, güzellik yada hayalin ifadesinde kullanılan teknik ve yöntemlerdir. Sanat eserinin özellikleri yaratıcı olması, insanda estetik bir duygu ya da beğeni oluşturması, ruha tat vermesi, öznel olması, özgün olması ve evrensel olması olarak sayılabilir. Sanat dalları arasında en önemlilerden olan edebiyat, her insanın doğduğu günden itibaren şarkı sözleriyle, şiirlerle, senaryolarla, kitap ve gazetelerle bir şekilde temasta olduğu bir alandır. Bu denli hayatın içine işlemiş olan bir sanat dalının diğer sanat dallarını ve sanatçıları etkilememesi pek mümkün görünmemektedir.

Toplumun ortak kültürünün oluşturan en önemli etkenlerden biri olan dil edebiyatın da ana taşıdır. Bu nedenle edebi her eser, toplumun ve içinde yaşayan insanların ortak kültürü sayılmaktadır. Her insan ve sanatçı bu eserlerden esinlenerek konuşmakta, bir şeyler üretmektedir. Bu nedenle edebiyat dışındaki sanat dallarına ve sanatçılara edebiyatın büyük etkisi yadsınamaz. Edebiyatçılar ve sanatlarını aktarış şekilleri oldukça önemli olup toplumda popüler olan herhangi bir kitap, yazı, makale ya da haber birçok insan üzerinde büyük ilgi uyandırıp hayatlarını etkileyebilir. Kısacası bebeklerin doğdukları andan itibaren maruz kaldıkları dil unsurları her bireyi etkilemekte ve diğer sanat dallarının oluşmasına da öncülük etmektedir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.