Peygamberimizin Hayatının Özeti 4. Sınıf Din Kültürü

Hz.MUHAMMED’İ TANIYALIM

Hz. Muhammed, 20 Nisan 571 Pazartesi günü Arabistan’ın Mekke kentinde doğmuştur. Allah’ın insanlara gönderdiği son peygamberdir.

( İlk peygamber ise, aynı zamanda ilk insan olan Hz. Adem’dir. )

Hz. Muhammed’in babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine’dir. Dedesinin adı Abdulmuttalip, Süt annesinin adı ise Halime’dir.

Doğmadan önce babası, 6 yaşındayken annesi, 8 yaşındayken de dedesi vefat etti.

Annesi vefat ettikten sonra dedesi Abdulmuttalip’in yanında, dedesi vefat ettikten sonra da amcası Ebu Talip’in yanında kalmıştır.

25 yaşındayken Hz. Hatice ile evlendi.

4 yaşına kadar süt annesinin yanında kaldı.

İlk ticaret yolculuğunu 12 yaşındayken yaptı.

17 yaşındayken amcalarıyla birlikte ticaret için Yemen’e gitti.

20 yaşındayken “ Erdemliler Topluluğu (Hilful Fudul )” adlı birliğe katıldı. Hz. Peygamber’in de katıldığı antlaşma, zulme karşı İslâm öncesi arapların yaptığı bir topluluktur.Orada olanlar belirli yetkili ve sevilen insanlardı, zalime baş kaldırma ve mazlumu korumayı görev edinmişlerdir.

Dadısının adı Ümmü Eymen’dir.

Hz. Muhammed 25 yaşında iken 40 yaşında bulunan Hz. Hatice ile Hatice’nin teklifi üzerine evlenmiştir.

Hz. Muhammed (S.A.V.) 40 yaşında (610 yılında) Peygamber oldu.

Hz. Muhammed (S.A.V.) bir grup müslümanı Habeşistan’a gönderdi, bu olay müslümanların ilk hicreti oldu, (615 yılında).

Hz. Ebubekir ile uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Medine’ye hicret ettiler (622 yılı).

Peygamberimiz 55 yaşında iken, Hz. Ebubekir’in kızı Hz Âişe ile evlendi.

8 Haziran 632 de 63 yaşında Medine’de vefat etmiştir.

 

KİMİN YANINDA NE KADAR KALDI?

0-4 yaşà Süt annesi Halime’de kaldı.

4-6 yaşàAnnesi Amine ile kaldı.

6 yaşà Annesi vefat etti.

6-8 yaş àDedesi Abdulmuttalip ile kaldı.

8 yaş à Dedesi vefat etti.

8-25 yaşà Amcası Ebu Talip ile kaldı.

 

PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUKLARI 

Peygamberimizin Hz.Hatice ile evliliğinden olan çocukları :

Zeynep (r.a),Rukiye (r.a)),Ümmü Gülsüm (r.a),Fatıma (r.a),Kasım (r.a), Abdullah (r.a)

Hz.Mariye ile evliğinden olan çocuğu: İbrahim (r.a)

 • Çocuklarından Fatıma hariç bütün çocukları Peygamberimizden önce vefat etmişler.

Hz. MUHAMMED’İN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ PEYGAMBERİMİZİN AMCALARI                                                                          Zübeyr , Hazma, Abbas, Ebu Talip , Ebu Leheb

Çocukluğundan vefatına kadar Hz. Muhammed; doğru sözlü, dürüst, hiç yalan söylemeyen, hiç haksızlık yapmayan, Hiç kavga ve dedikodu yapmayan, insanları kırmayan, haksızlıklara karşı çıkan, hiç kötülük yapmayan,sevecen, adaletli, iyi olan herkesi seven, ailesine ve çevresine saygılı, güzel ahlaklı, hiçbir kötü alışkanlıkları olmayan bir insan olmuştur.Bu nedenle henüz peygamber olmadan kendisine Mekke halkı tarafından “Muhammed-ül Emin” (Güvenilir Muhammed) lâkabı verilmişti. O doğruluğu ve dürüstlüğü ile toplumda herkes için örnekti bir insandı.

Hz. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU  YILLARDA  MEKKE VE ÇEVRESİNİN DURUMU

 • DİNİ YÖNDEN :

İnsanların çoğu putlara tapıyordu. Hıristiyan ve Yahudi olanlar da vardı. Bunlardan başka, çok az sayıda Allah’ın varlığına ve birliğine inanan “ Hanif ” diye bilinen insanlar da vardı.

 HANİF: İslamiyet’ten, Peygamber (s.a.v.) Efendimizin peygamberliğinden önce Allahın birliğine inanan ve ona ortak koşmayan, Arabistan’da putlara tapmayıp Hz. İbrahim’in dini üzerine bulunan kişilere verilen isim.

Kısaca İslamiyet’ten önce Allah’ın birliğine inanan ve Hz. İbrahim’in dininden olanlara Hanif denir.

 • SOSYAL YÖNDEN :


EKONOMİK YÖNDEN :
Toplum düzeni bozuktu. Halk kabileler halinde yaşıyordu. Kabileler arasında sık sık savaşlar oluyordu. Kan davaları yüzünden insanların can ve mal güvenliği kalmamıştı. Toplum özgürler ve köleler diye iki sınıfa ayrılmıştı. Kölelere hiç değer verilmiyordu, pazarlarda değersiz bir eşya gibi alınıp satılabiliyordu. Toplumda güçsüzler eziliyor, hakları gözetilmiyordu. Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiyordu. Kız çocuğu olanlar, bunu utanılacak bir durum olarak görüyorlardı. Bu yüzden kız çocuklarını öldürüyorlardı.

Halkın bir bölümü konargöçer, bir bölümü de yerleşik olarak yaşardı. Konargöçerler tarım ve hayvancılıkla, yerleşik olanlar da çoğunlukla ticaretle uğraşırdı. Ticarette insanlar hile yapıyor, birbirlerini aldatıyordu. Güçlü olanlar zor kullanarak güçsüzlerin mallarını ellerinden alıyordu. Yağmacılık, kapkaç, içki içmek ve kumar oynamak gibi kötü alışkanlıklar çok yaygındı.

Konargöçer: Yerleşik bir hayatı olmayan, yazın yüksek yerlerde (dağlarda, yaylalarda) , kışın alçak yerlerde (ovalarda, vadilerde) yaşayan, genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlara konargöçer denir.

HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) KATILDIĞI SAVAŞLAR

 1. Bedir Savaşı (17 mart 624)
 2. Uhud Savaşı (23 mart 625)
 3. Hendek Savaşı (31 mart 627)
 4. Hudeybiye Antlaşması (mart 628)
 5. Hayber kalesin Fethi (629)
 6. Mekke’nin Fethi (11 ocak 630-8 haziran 632)
 7. Huneyn Savaşı (630)
 1. Tebük Seferi (630)

“Peygamberimizin Hayatının Özeti 4. Sınıf Din Kültürü” için 4 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.